محمد جواد رحیم دل

زمینه­ های پژوهشی: ماشین­ آلات معدنی، قابلیت اطمینان، بهداشت و ایمنی شغلی۱>

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۹مهندسی معدن- استخراجصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی معدن- استخراجصنعتی شاهرود
دکترای تخصصی۱۳۹۶مهندسی معدن- استخراجصنعتی سهند- تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی معدنعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

مدیر کمیته انتشارات هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند، ۱۳۹۸.

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی مهندسی معدن، ۱۳۹۹.