سعید رهنما

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی مکانیک-طراحی جامداتداتشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مکانیکهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

رئیس گروه امور هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

مواد و سازه های کامپوزیتی

اتصالات چسبی

مکانیک شکست در مواد کامپوزیت

مکانیک جامدات

تحلیل تنش