سید علی حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی کامپیوتر - نرم افزاردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۹۸مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت