عباس صابری نوقابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی برق قدرتدانشگاه صنعت آب و برق
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسی برق قدرتدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی برق قدرتدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترآزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

حفاظت سیستمهای قدرت

برنامه ریزی سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی

بهینه سازی سیستمهای قدرت

ساعات حضور

 

۸ الی ۱۰

۱۰ الی ۱۲

۱۲ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۶

۱۶ الی ۱۸

۱۸ الی ۲۰

شنبه

حضور

حضور

حضور

----

----

حفاظت پیشرفته

یکشنبه

حضور

حضور

جلسه گروه

----

ماشین ۱

حفاظت پیشرفته

دوشنبه

حضور

حضور

حضور

----

مدار ۱

ماشین ۱

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

----

مدار ۱

چهارشنبه

حضور

حضور

حضور

----

----

ماشین ۱

پنج شنبه