علی شهیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰آبیاریتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آبیاری و زهکشیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۷آبیاری و زهکشیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

 

 • معاون گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند از 17/10/75 به مدت دو سال
 • نماینده پژوهشی گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند از 2/12/78 به مدت دو سال
 • سرپرست واحد کامپیوتر دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند از 10/7/79 به مدت دو سال
 • مسئول تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه تسطیح اراضی و نقشه‌برداری 1379
 • مسئول برگزاری نشست بخش جوان کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در دانشگاه بیرجند 1381
 • مدیر گروه آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند 1381به مدت 2 سال
 • دبیر علمی همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، سال 1387
 • دبیر کارکاه آموزشی آشنایی با سامانه های هوشمند سنجش آب، سال 1388
 • مدیر گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، 1393-1389
 • دبیر علمی کنگره استحصال آب و آبخیزداری، 1393
 • عضو کمیته تحقیقات و ناظر طرح های تحقیقاتی آب منطقه ای خراسان جنوبی از سال 1384 تا کنون
 • عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران از سال 1395 تاکنون

مدیر پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند از سال 1394 تا 31/6/97 و از 2/11/97 تاکنون

 

 • کسب رتبه اول در دوره کارشناسی در دانشگاه تهران در سال 1370.
 • احراز صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، در تاریخ 10/2/1375.
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1381.
 • مربی نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1381.
 • پذیرفته شده با رتبه اول در آزمون اعزام به خارج کشور برای دوره کارشناسی ارشد آزمون اعزام سال 71-1370
 • پذیرفته شده در آزمون اعزام به خارج برای دوره دکتری در آزمون دکتری اعزام سال 1380
 • اعزا به کشور استرالیا- دانشگاه USQ جهت فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سال 1386.
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1391.
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1393.
 • استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1396.
 • استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1397.

 

- کیفیت آب تکمیلی - دکتری

- مهندسی منابع آب - ارشد

- مبانی زهکشی- کارشناسی

- طراحی سامانه های زهکشی- کارشناسی

- رابطه آب و خاک و گیاه - کارشناسی

 

 • مجری طرح پژوهشی: "بررسی امکانات افزایش راندمان کاربرد آبیاری شیاری با تعیین طول بهینه شیار در مناطق خشک"، 1376، دانشگاه بیرجند.
 • همکار طرح پژوهشی: "بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مزرعه امیرآباد و تعیین محدودیت‌های آن"، 1377، دانشگاه بیرجند.
 • همکار طرح پژوهشی: "تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات شوری آب"، 1380، دانشگاه بیرجند.
 • همکار طرح پژوهشی: "بررسی اثرات شخم و آبیاری بر روی محصول پنبه"، 1379، دانشگاه بیرجند.
 • مجری طرح پژوهشی: " بررسی پایداری پروژه‌ خاکی آبخیزداری در برابر پایپینگ و تراوش در سد بشگزی شهرستان سربیشه" 1390 دانشگاه بیرجند
 • مجری طرح پژوهشی: " بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی با تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در دشت بیرجند" طرح پژوهشی مشترک بین دانشگاه بیرجند و شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • مجری طرح پژوهشی: " ارزیابی عملکرد جاذب های طبیعی در تصفیه پساب"
 • مجری طرح پژوهشی: " ارزیابی درونی گروه مهندسی آب "
 • مجری طرح پژوهشی: " حذف کروم از محیط آبی با استفاده از جاذب طبیعی ریشه زرشک"
 • مجری طرح پژوهشی: " بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب و ارائه مدل مدیریت استراتژیک تقاضا (SMDM) برای منابع کمیاب (مطالعه موردی: شهر بیرجند)  "
 • مجری طرح پژوهشی: " بررسی راه¬کارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)"
 • مجری طرح پژوهشی:  بررسی اثار تغییر اقلیم بر منابع آب دشت بیرجند- در حال اجرا
 • همکار طرح پژوهشی: " اثر زئولیت و آبیاری با پساب بر عملکرد و خصوصیات زراعی پنبه رقم ورامین"
 • همکار طرح پژوهشی: " بررسی توانمندی سیستم های خبره در ریز مقیاس نمایی خروجی مدل های گردش عمومی جو- اقیانوس"
 • همکار طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی
 • ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب
 • ارزیابی سیستم‌های آبیاری سطحی و آبیاری تحت فشار و بررسی مشکلات سیستم‌های آبیاری در ایران
 • بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیکی و شیمیایی خاک‌ها
 • بررسی اثرات خاک‌ورزی و آبیاری روی محصول پنبه
 • مطالعات در خصوص خاک‌های شور
 • بررسی سیستم‌های زهکشی و مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی خاک‌ها
 • بررسی امکان پرورش ماهی در کانال‌های آبیاری
 • مطالعات هیدرولوژی و سیل‌خیزی دشت‌ها و تعیین سیلاب حداکثر
 • برسی کیفی آب‌های سطحی و خودپالایی رودخانه و کدورت آب
 • برسی کیفی آب‌های خروجی از پرورشگاه ماهی جهت مصارف کشاورزی
 • بررسی معادلات نفوذ خاک‌ها،جهت طراحی سیستم‌های آبیاری
 • بررسی مشکلات اجرایی طرح‌های آبیاری و زهکشی
 • مطالعات آب‌خوان‌داری
 • بررسی عمر مفید سدها از طریق برآورد رسوبات رودخانه
 • مطالعات مکان‌یابی سدها در استان خراسان
 • تحقیق در خصوص سیستم آبیاری قطره‌ای TAPE
 • مطالعات لایسمتری در استان خوزستان
 • تحقیق در خصوص وضعیت اجرایی و بهره‌برداری مزارع آزمایشی آبیاری تحت فشار در استان خوزستان
 • بررسی استانداردهای آب در سامانه HIS
 • بررسی و اندازه‌گیری راندمان‌های کاربرد سیستم‌های آبیاری
 • ارزیابی پروژه‌های آبیاری و زهکشی
 • ارزیابی مدل‌های کامپیوتری آبیاری و زهکشی از جمله SWAP، RETC، SIRMOD، Darin mod، SALTMED، ...
 • تهیه توابع تولید گیاهی و منحنی‌های هم محصول در مناطق خشک
 • بررسی نقش مشارکت مردمی در توسعه شبکه‌های آبیاری
 • تدوین کتاب با عنوان: آموزش تصویری مدل SWAP ،  1393، انتشارات کلک زرین
 • ترجمه کتاب با عنوان: آموزش تصویری مدل HYDRUS ، 1393، انتشارات کلک زرین
 • تألیف کتاب با عنوان: توابع تولید گیاهی در مناطق خشک، انتشارات دانشگاه بیرجند،
 1. ترجمه کتاب با عنوان: مهندسی آبیاری و برقابی ، 1396، انتشارات دانشگاه بیرجند،

 

 

دروس تدریس شده در دوره دکتری منابع آب

 1. مهندسی منابع آب پیشرفته
 2. کیفیت آب تکمیلی
 3. سمینار

 

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد (1-آبیاری و زهکشی و 2-مهندسی منابع آب)

 1. رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی
 2. زهکشی تکمیلی
 3. فیزیک خاک تکمیلی
 4. کیفیت آب تکمیلی
 5. مهندسی منابع آب تکمیلی
 6. مهندسی رودخانه پیشرفته

سمینار

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی علوم و مهندسی آب

 1. رابطه آب و خاک و گیاه
 1. هیدرولوژی آبهای سطحی
 1. اصول زهکشی
 1. مساحی و نقشه برداری
 1. طراحی سیستم های زهکشی
 1. نقشه برداری تکمیلی
 1. طراحی سیستم های آبیاری سطحی
 1. ساختمان های انتقال و توزیع آب
 1. آبیاری عمومی
 1. مکانیک خاک
 1. فیزیک خاک
 1. عملیات کشاورزی
 1. حفاظت آب و خاک
 1. آشنایی با کامپیوتر
 1. مکانیک سیالات
 1. مهندسی رودخانه
 1. هیدرولیک
 1. پروژه
 1. هیدرولیک انهار
 1. هیدرولوژی آبهای سطحی

سوابق پژوهشی

 • مسئول برگزاری نشست بخش جوان کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در دانشگاه بیرجند 1381
 • دبیر علمی همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، سال 1387
 • دبیر کارکاه آموزشی آشنایی با سامانه های هوشمند سنجش آب، سال 1388
 • دبیر علمی کنگره استحصال آب و آبخیزداری، 1393

سردبیر نشریه Water Harvesting

عضو هیات تحریریه نشریه آبیاری و زهکشی ایران

عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن آبیاری و زهکشی

عضو انجمن علمی سطوح آبگیر باران