محمد علی شمسی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹برق قدرتصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۵برق قدرتصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۶برق قدرتINPL

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

1-مدیر گروه برق قدرت (دو نوبت)

2-معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی ( 3 سال)

1-ماشین 2

2- ماشین مخصوص

3- الکترونیک قدرت 1 و 2

4- محرکه های الکتریکی

5- الکترونیک صنعتی

1- ساخت نمونه آزمایشگاهی اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه و جدا از شبکه

2- ساخت شبیه ساز خورشیدی

3-را اندازی  آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و درایو

4-طراحی و ساخت یک مبدل AC-DC جهت آزمایشگاه تحقیقاتی گروه قدرت

5- طراحی و ساخت ردیاب خورشیدی مبتنی بر ایده ای جدید

الکترونیک قدرت و درایو

سوابق پژوهشی

کارگاه آموزشی ردیاب خورشیدی