سید محمد خراشادیزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷فیزیک - فیزیک دبیریبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فیزیک- فیزیک هسته ایفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۴فیزیک اتمی - ملکولی(پلاسما)شهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه فیزیک دانشکده علوممدیر گروه فیزیکرسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

عنوان ردیف
معلم راهنمای مدارس شهرستان بیرجند 1361 لغایت 1364 1

رئیس هنرستان فنی ابوذر بیرجند 1372 لغایت 1373

2

 کارشناس مسئول آموزش مرکز آموزش عالی فرهنگیان 1373 ده ماه

3

  معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش بیرجند بهمن 1373 تا شهریور 1374

4

  معاون اداری و مالی اداره آموزش و پرورش بیرجند بهمن 1373 تا شهریور 1374

5

  سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 1374

6

  معاون اداری و مالی اداره آموزش و پرورش بیرجند 1375

7

   مدیر امور اداری و روابط عمومی دانشگاه بیرجند  -  14 ماه 1375 تا 1376

8

  نماینده تام الاختیار دانشگاه در شورای اداری  بیرجند دو سال ازسال 1375 تا 1377

9

  عضو کمیته استخدام دانشگاه سه سال از سال 1376 تا 1379

10

  معاون اداری و مالی دانشکده علوم 4 ماه 1378

11

  مدیر گروه آموزشی فیزیک 1378 تا 1380  دوسال

12

  مامور به تحصیل در مقطع دکتری 1380 تا 1384

13

  انتصاب به سمت استادیاری گروه فیزیک 1384

14

  مدیر گروه فیزیک  1384 تا  دی ماه 1385

15

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه اردیبهشت 1386 تا خرداد ماه 1387

16

 سرپرست اداره کل فنی وحرفه ای آذر ماه 1389 تا 26 شهریور 1390

17

 مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه بیرجند از1387 تا 1392

18

 رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی  کاربردی خراسان جنوبی باحفظ سمت آموزشی وپژوهشی آذر ماه 1385 تا اردیبهشت ماه 1393 به مدت 8/5 سال

19

  عضو کمیته جذب دانشگاه بیرجند از آبان 1391 تا آبان ماه 1395

20

  نماینده شورای انقلاب فرهنگی در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند از مهر 91 تا کنون

21

 عضو شورای راهبردی نهاد رهبری دانشگاه بیرجنداز سال 1390 تا 1395

22

 عضو شورای هماهنگی نهاد رهبری خراسان جنوبی از سال 1390 تا 1393

23

 عضو شورای فرهنگی دانشگاه بیرجند از سال 1390 تا 1393

24

رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان صنعت آفرینان بیرجند از سال 1390 تا کنون

25

عضو کمیته جذب استانی دانشگاههای استانهای خراسان از اسفند1394 تا کنون

26

عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند از مهرماه 1372 تمهر 1393 به مدت 21 سال

27

مدیر گروه فیزیک از دی ماه  1394 تا  کنون

28
  29

ردیف

عنوان

1

نفر اول جشنواره فردوسی در بخش پایان نامه دکتری 1386

2

پژوهشگر برتر برگزیده استان خراسان جنوبی در سال  1392

3

پژوهشگر برتر برگزیده دانشگاه بیرجند در سال  1396

4

استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال 1397

1- الکترودینامیک

2- فیزیک پلاسما

3- برهمکنش لیزر پلاسما

کلیه دروس در زمینه فیزیک - فیزیک پلاسما و الکترومغناطیس