سیدمحمد رضوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۱فقه و مبانی حقوق اسلامیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی حقوق

عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه بیرجند

عضو هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

مشاور رئیس دانشگاه در امور حقوقی و قراردادها

عضو شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری خراسان

- رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد سال 1385

- رتبه اول آزمون دکتری سال 1387

- قبولی در آزمون تافل سال 1386

- تسلط بر زبان عربی و زبان انگلیسی فهم متون

فقه- اصول فقه- حقوق مدنی