محمد سروری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸برق- الکترونیکدانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۹۰برق- الکترونیکدانشگاه بیرجند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی مهندس فردوسهیات علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه برق دانشکده فنی مهندسی فردوس از سال ۹۳ تا  ۹۷

 

راه اندازی مرکز تحقیقات خانه هوشمند دانشکده فنی فردوس

مدارهای الکتریکی

الکترونیک

سیستم های کنترل خطی

مدارهای منطقی