مهران تقی پور گرجی کلایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه مازندران (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی برق - الکترونیک (بازشناسی الگو)دانشگاه بیرجند
فلوشیپ۱۳۹۳مهندسی برق - الکترونیک (بینایی ماشین)University of Cagliari -Italy
دکتری۱۳۹۵مهندسی برق - الکترونیک (بینایی ماشین)دانشگاه بیرجند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر گروه همکاری های علمی بین المللی  دانشگاه بیرجند (۱۳۹۹ تا کنون)

معاون گروه آموزشی الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (۱۳۹۸ تا کنون)

دبیر انتشارات اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران (PRIA۲۰۱۳).

دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت (CHEST ۲۰۱۹).

 

کسب بورسیه هیئت علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران.

کسب رتبه اول در بین ورودیهای ۱۳۸۸ درگروه الکترونیک مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند.

برگزیده بعنوان دانشجوی برتر کشوری از سوی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۴.

برنده گرند پژوهشی در حوزه بازشناسی الگو از دانشگاه کالیاری ایتالیا.

عضویت در باشگاه پژوهشگران دانشجو (http://bpdanesh.ir/).

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان (http://www.bpj.ir/).

عضو دائم و پیوسته انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (www.ismvip.ir).

ورود به مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان.

تأیید شده از سوی بنیاد ملی نخبگان به منظور دریافت جایزه تحصیلی.

برگزیده بعنوان استاد سرآمد استان خراسان جنوبی از سوی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۵

- مهندسی برق - الکترونیک

- هوش مصنوعی و بینایی ماشین

سوابق پژوهشی

  • کارگاه "مبانی بیومتریک" ( پاییز ۱۳۹۵ - دانشگاه بیرجند)
  • کارگاه "مروری بر کاربردهای روش‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی" (پاییز ۱۳۹۶ - دانشگاه بیرجند)
  • کارگاه "کاربرد هوش مصنوعی در طراحی سیستم‌های احراز هویت مبتنی بر بیومتریک" (پاییز ۱۳۹۷ - دانشگاه بیرجند) 
  • کارگاه "مبانی یادگیری عمیق در بینایی ماشین" (پاییز ۱۳۹۸ - دانشگاه بیرجند)
  • دبیر انتشارات اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران (PRIA ۲۰۱۳). 
  • دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت (CHEST ۲۰۱۹).