محمد حسین زنجیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
حوزوی۱۳۸۱تفسیر و علوم قرآنیدانشگاه حوزه علمیه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
استان خراسان جنوبی - بیرجندهیات علمی گروه معارف اسلامیرسمی قطعیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیریت گروه تفسیر بخش تحصیلات تکمیلی    جامعه الزهراء  قم     از سال 1384 به بعد حدوداً به مدت 5 سال

مدیریت گروه تفسیر بخش تحصیلات تکمیلی    جامعه الزهراء  قم     از سال 1384 به بعد حدوداً به مدت 5 سال .

سوابق آموزشی:

 حدود 13 سال سابقه تدریس  بعنوان استاد مدعو در دو گرایش اخلاق و متون اسلامی و دروس تخصصی تفسیر  قبل از عضویت   در هیئت علمی از سال 1376 لغایت 1389 در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف که عبارتند از:

1. دانشگاه شهید بهشتی تهران ترم تابستانی سال 1376   درس متون اسلامی

2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از سال 1376 تا سال 1378 حدودا  به میزان 16 واحد درسی.

3. دانشگاه علوم پزشکی ایران سال تحصیلی 81-80 تدریس متون و اخلاق اسلامی جمعاً 10 واحد درسی.

4. دانشگاه تهران (دانشکده های مدیریت، ادبیات، اقتصاد، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، زبانهای خارجی) از سال تحصیلی 82-81 به بعد تدریس درس اخلاق و تربیت اسلامی حدودا   به میزان 62 واحد درسی.

5. دانشکده پردیس قم وابسته به دانشگاه تهران سال تحصیلی 85-84 به بعد تدریس دروس اخلاق اسلامی، درایه الحدیث و متون فقهی و تفسیری جمعاً 6 واحد درسی.

6. دانشکده الهیات هدی-قم (وابسته به جامعه الزهرا (س)) از سال تحصیلی 82-81 تا سال تحصیلی 85-84 تدریس دروس تخصصی تفسیر جمعاً 38 واحد درسی.

7. بخش تحصیلات تکمیلی جامعه الزهرا (س) گروه تفسیر وعلوم قرآن تدریس دروس تفسیر از سال تحصیلی 80 تا سال 87.

8. تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد اراک رشته تفسیر و علوم حدیث نیمسال اول 78-76 تدریس تاریخ حدیث و تفسیر.

9- حوزه  علمیه خواهران  قم  مدرسه معصومیه   دروس تفسیر          10 -  حوزه علمیه سفیران  هدایت  قم دروس تفسیر

11- عضویت در هیئت علمی و تدریس دروس تفسیر موضوعی و اخلاق اسلامی در دانشگاه بیرجند از سال 90-89  به بعد

12. تدریس در حوزه علمیه سفیران هدایت و حوزه علمیه تخصصی امیر المومنین (ع) بیرجند دروس تفسیر از سال 90 به بعد.

سوابق علمی:

1- دارای مدرک علمی سطح چهار (دکتری) حوزه علمیه قم- رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن با رتبه خوب و معدل 37/17 به تاریخ اخذ: 02/10/1382.

2- عضویت در  هیئت علمی گروه معارف  اسلامی دانشگاه بیرجند از تاریخ 10/07/1389.

3- دارای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی روش تدریس در دانشگاه تهران 1382.

4- کسب رتبه ممتاز در دوره تفسیر و علوم قرآن سال تحصیلی 75 و 65.

5- دارای مجوز تدریس در دو گرایش اخلاق و تربیت اسلامی و گرایش منابع اسلامی از معاونت اساتید نهاد نمایندگی مقام  معظم رهبری در دانشگاه ها.

 حدود 13 سال سابقه تدریس  بعنوان استاد مدعو در دو گرایش اخلاق و متون اسلامی و دروس تخصصی تفسیر  قبل از عضویت   در هیئت علمی از سال 1376 لغایت 1389 در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف که عبارتند از:

1. دانشگاه شهید بهشتی تهران ترم تابستانی سال 1376   درس متون اسلامی

2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از سال 1376 تا سال 1378 حدودا  به میزان 16 واحد درسی.

3. دانشگاه علوم پزشکی ایران سال تحصیلی 81-80 تدریس متون و اخلاق اسلامی جمعاً 10 واحد درسی.

4. دانشگاه تهران (دانشکده های مدیریت، ادبیات، اقتصاد، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، زبانهای خارجی) از سال تحصیلی 82-81 به بعد تدریس درس اخلاق و تربیت اسلامی حدودا   به میزان 62 واحد درسی.

5. دانشکده پردیس قم وابسته به دانشگاه تهران سال تحصیلی 85-84 به بعد تدریس دروس اخلاق اسلامی، درایه الحدیث و متون فقهی و تفسیری جمعاً 6 واحد درسی.

6. دانشکده الهیات هدی-قم (وابسته به جامعه الزهرا (س)) از سال تحصیلی 82-81 تا سال تحصیلی 85-84 تدریس دروس تخصصی تفسیر جمعاً 38 واحد درسی.

7. بخش تحصیلات تکمیلی جامعه الزهرا (س) گروه تفسیر وعلوم قرآن تدریس دروس تفسیر از سال تحصیلی 80 تا سال 87.

8. تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد اراک رشته تفسیر و علوم حدیث نیمسال اول 78-76 تدریس تاریخ حدیث و تفسیر.

9- حوزه  علمیه خواهران  قم  مدرسه معصومیه   دروس تفسیر          10 -  حوزه علمیه سفیران  هدایت  قم دروس تفسیر

11- عضویت در هیئت علمی و تدریس دروس تفسیر موضوعی و اخلاق اسلامی در دانشگاه بیرجند از سال 90-89  به بعد

12. تدریس در حوزه علمیه سفیران هدایت و حوزه علمیه تخصصی امیر المومنین (ع) بیرجند دروس تفسیر از سال 90 به بعد.

سوابق پژوهشی

 سوابق فرهنگی:

1- برگزاری جلسات  متعدد معارف قرآنی  با موضوعات متعدد و به  گونه های مختلف  سخنرانی  ،  تدریس ،  کارگاه  در دانشگاه و در برخی از مساجد  ، مراکز نظامی ،بیمارستانها  و ادارات  بیرجند

2- اهتمام به تصحیح قرائت نماز دانشجویان  با استفاده از ظرفیت  کلاسها ی آموزشی

3- ارائه مشاوره برای دانشجویان و دیگر افراد  مراجعه کننده  در ساعات تعیین شده برای مشاوره  

سوابق پژوهشی:

1. تألیف کتاب سنت های الهی در پاداش و کیفر که توسط مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیمای قم به چاپ رسیده است.

2. تدوین و تنظیم جزوات آموزشی تحت عنوان درسنامه اخلاق و تربیت اسلامی، درسنامه تفسیری سوره حجرات ، درسنامه تفسیری سوره جمعه، جزوه در آستانه قرآن مجید (1) ( درس تفسیر موضوعی )، عوامل توفیق و برکت در زندگی و.........

3. تنظیم و تدوین طرحنامه های مطالعاتی و پرسشنامه تفسیری سوره هائی از قرآن

4. راهنمائی یا مشاوره یا داوری برای پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه یا سطح 3 حوزه حدوداً 30 مورد و مربوط به مراکز علمی مختلف اعم از حوزه علمیه قم، جامعه الزهراء قم، حوزه علمیه خواهران قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و دانشگاه بیرجند.