نام استاد: محمدباقر آخوندی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: akhondi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://akhondi.andishvaran.com

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جامعه شناسی

تلفن :

فاکس:

محل کار: دانشکده ادبیات

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه انديشه اجتماعي در منابع اسلامي
یکشنبه نظريه هاي اجتماعي مسلمين ( 2 )
دوشنبه نظريه هاي اجتماعي مسلمين(1) علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي
سه شنبه كليات فلسفه
چهارشنبه
پنج شنبه