سیده عاطفه حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 • ناظر معین گلخانه های استان  با حکم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی (۱۳۸۷-۱۳۸۶)
 • طراح و مسئول تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند (۱۳۹۴ راه اندازی گردید)
 • استاد مشاور انجمن علمی گیاهپزشکی (۱۳۹۴ -۱۳۹۸)
 • عضو کمیته اقتصاد آموزش عالی ستاد اقتصاد مقاومتی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۴ -۱۳۹۶)
 • استاد راهنمای دانشجویان گروه گیاهپزشکی (۱۳۹۵)
 • طراح و دبیر علمی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال  بخش کشاورزی در شرق کشور (۱۳۹۶-۱۳۹۵)
 • مسئول آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی - دانشگاه بیرجند (۱۳۹۶ تا کنون)
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گروه گیاهپزشکی و باغبانی (۱۳۹۶-۱۳۹۸)
 • دبیر کمیته علمی و فرهنگی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بیرجند (۱۳۹۸ تاکنون)
 • رئیس گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند (مرداد ماه ۱۳۹۸ تاکنون)
 • مسئول تجهیز و را ه اندازی موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند (آبان ۹۸-خرداد۹۹)
 • عضو اتاق فکر بانوان دانشگاه بیرجند
 • دبیر شورای مدیران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (خرداد ۱۳۹۹- فروردین ۱۴۰۰)
 • مسئول اجرایی نهمین نشست معاونین آموزشی منطقه نه کشور (دیماه ۱۳۹۸)
 • مسئول ستاد جذب دانشجو دانشگاه بیرجند (تیرماه ۱۳۹۹ -خرداد ۱۴۰۰)

 •  استاد مشاور برتر انجمن های علمی دانشگاه (۱۳۹۴)
 • کسب رتبه اول دوره دکتری و  درجه عالی برای رساله دکتری
 • کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و  نمره ۲۰ برای رساله کارشناسی ارشد
 • برگزیده بورسیه تحقیقاتی  طرح پژوهشی در موسسه تحقیقات بین الملل کشاورزی- فرانسه CIRAD) ۲۰۲۰)
 • برگزیده بورسیه تحقیقاتی  طرح پژوهشی در بخش بهترین های دانشگاه مونت پولیه - فرانسهMUSE) )۲۰۲۱)
 • ویروس شناسی گیاهی
 • روش های مولکولی در بیماری شناسی گیاهی
 • اصول بیماری های گیاهی
 • نماتد شناسی
 • بیولوژی مولکولی
 • میکروبیولوژی
 • سردبیر مهمان نشریه        Journal of Horticulture and Postharvest Research -ISC                         
 • داور مجلات علمی پژوهشی
 • حفاظت گیاهان (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانشگاه تبریز)
 • دانش گیاهپزشکی ایران (دانشگاه یاسوج)
 • پژوهش های زعفران (دانشگاه بیرجند)
 • Journal of Horticulture and postharvest Research

 

سوابق پژوهشی

استاد مشاور انجمن علمی گیاهپزشکی و انجمن برتر  بخش کتاب  جشنواره ملی حرکت  - سال ۱۳۹۶ - عنوان کتاب: مهم ترین آفات و بیماری های زرشک، زعفران و عناب

 

استاد مشاور انجمن علمی گیاهپزشکی و انجمن برتر  بخش مسابقه جشنواره ملی حرکت - سال ۱۳۹۷- عنوان مسابقه: جمع آوری زیباترین حشره

مسئول اجرایی کارگاه آموزشی دوره پرورش زنبور پارازیتوئید در شرایط انسکتاریوم

مسئول اجرایی کارگاه آشنایی با مبانی مدیریت سبز

دبیر علمی اولین همایش  ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور

 • عضو انجمن ویروس شناسان ایران
 • عضو انجمن ویروس شناسی گیاهی ایران
 • عضو انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی