محمد بهنام فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۷۸زبان و ادبیات فارسیدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ( چهار دوره)

مسوول پژوهشی دانشکده ادبیات

عضو شورای انتشارات

عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه

مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه

عضو شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه

عضو حقیقی شورای آموزشی دانشگاه

رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی و عضو هیات ممیزه دانشگاه بیرجند 

عضو حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند

استاد نمونه دانشگاه در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۲، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷و ۱۳۹۹

پژوهشگر برتر استان در سال ۱۳۹۰

استاد راهنمای رساله برتر کشوری در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه گیلان) با عنوان: تحلیل عرفانی و بلاغی مباحث فقهی در مثنوی

رتبه اول کنکور  سراسری علوم انسانی در سال ۱۳۶۳ (منطقه ۴)

تقدیرنامه از طرف سفیر ج.ا.ایران در کشور رومانی  و معاونت وزارت علوم در امور علمی و بین المللی به مناسبت دو سال فعالیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه بخارست و سفارت ایران در رومانی (۱۳۸۴-۱۳۸۶)

تقدیرنامه از طرف سفیر ج.ا.ایران در کشور رومانی  و انجمن دوستی ایران رومانی به مناسبت سخنرانی دردانشگاه آسه بخارست در باره فلسفه و سنتهای جشن نوروز

تقدیر نامه از طرف رایزن فرهنگی ج.ا. ایران در افغانستان به مناسبت شرکت و سخنرانی در گفتگوهای فرهنگی دانشگاههای ایران و افغانستان در دانشگاه کابل (فروردین ۱۳۹۷)

کتاب شایسته تقدیر سال ۱۳۹۱با عنوان خاقان اقلیم سخن

کتاب شایسته تقدیر سال ۱۳۹۶ با عنوان فرهنگ تحلیلی اصطلاحات و تعبیرات کنایی گویش اسفاد

متون عرفانی، مولوی پژوهی، متون نظم کلاسیک، مکتبهای ادبی جهان، بررسی تطبیقی شخصیتها و مضامین ادبی جهان، علوم بلاغی، زبان تخصصی، تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی، تاثیر نهج البلاغه در ادب فارسی

متون عرفانی، مولوی پژوهی، متون نظم کلاسیک، مکتبهای ادبی جهان، بررسی تطبیقی شخصیتها و مضامین ادبی جهان، علوم بلاغی، زبان تخصصی

سوابق پژوهشی

۱. دبیر همایش ملی نقد و تحلیل زتدگی، اندیشه و آثار حکیم نزاری قهستانی

۲. دبیر نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

۳- دبیر علمی همایش بزرگداشت عبد العلی بیرجندی

۴. دبیر تخصصی  جشنواره ترانه و شعر سپید  رضوی

۱. عضو هیات تحریریه نشریه کارنامه متون ادبی دوره عراقی، دانشگاه رازی کزمانشاه

۲- عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشهای بلاغی و ادبی، دانشگاه پیام نور

۳. عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

۴. عضو هیات تحریریه و سردبیر مجله پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی

۵. عضو هیات تجریریه مجله پژوهش های میان رشته ای (ادبیات و هنر)

عضو شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی (شعبه خراسان)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی (شعبه خراسان جنوبی)

عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران

عضو انچمن دوستی ایران و رومانی

 عضوانجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان (پیوند)

عضو گروه پژوهشی افغانستان دانشگاه بیرجند

عضو قطب علمی شاهنامه و فردوسی (دانشگاه فردوسی مشهد)