مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱شیوه ارزیابی دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر بصورت مجازیزهرا احمدی بروغنیهمایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 192020-08-11
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.