سامان فرزین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸باستان شناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹ایران شناسیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۵باستان شناسیدانشگاه مازندران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند/ دانشکده هنرعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 • مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱)
 • دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های منطقه ۹ کشور (از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱)
 • دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بیرجند (از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰)
 • عضو شورای راهبردی دیپلماسی علمی دانشگاه بیرجند (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰)
 • دبیر شورای راهبردی روابط عمومی دانشگاه بیرجند (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱)
 • دبیر شورای HSE ستاد مرکزی دانشگاه بیرجند (از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)
 • مسئول دبیرخانه دائمی همایش بین المللی بیابان لوت (از ۱۳۹۸ تاکنون)
 • عضو کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه بیرجند (از ۱۳۹۸ تا  ۱۴۰۱)
 • عضو پیوسته انجمن علمی باستان شناسی ایران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دومین همایش ملی باستان شناسی ایران(۱۳۹۴)
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان خراسان جنوبی(۱۳۹۵)
 • دبیر اجرایی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران(۱۳۹۶)
 • دبیر کمیته زیباسازی دانشکده هنر
 • مجری تهیه طرح توجیهی تاسیس مقطع دکتری باستان شناسی دانشگاه بیرجند
 • دبیر علمی پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران (۱۴۰۱)
 • عضو هیات اندیشه ورز حوزه اطلاع رسانی استان خراسان جنوبی

 

 • انتخاب به عنوان یکی از ۱۰ مدیر برتر روابط عمومی دانشگاه ها، موسسات آموزس عالی و پارک هاب علم و فناوری کشور و تقدیر توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (۱۴۰۱)
 • انتخاب مدیر روابط عمومی برتر در دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی و تقدیر توسط استاندار خراسان جنوبی (۱۴۰۱)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۷
 • پذیرش در دوره دکتری از طریق آیین نامه برگزیدگان علمی(استعداد درخشان)
 • رتبه اول فارغ التحصیلی مقطع دکتری با معدل کل ۱۹.۴۴
 • رتبه اول فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
 • پذیرش فرصت مطالعاتی  در دوره دکتری از دانشگاه گوته فرانکفورت و دانشگاه کنستانز کشور آلمان (۲۰۱۵)
 • اخذ بورسیه تحصیلی مقطع دکتری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۳)
 • قبولی در آزمون های زبان  MSRT & TOLIMO

 

 • موزه داری
 • شناخت سکه و مهر و تابلیت
 • باستانشناسی و هنر اشکانی
 • تاریخچه علم باستان شناسی
 • سیر تحول خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی
 • کاوشهای باستان شناسی
 • هنر فلز کاری در دوره اسلامی
 • باستان شناسی و هنر اسلامی ایران (۱)
 • باستانشناسی و هنر اسلامی ایران (۲)
 • باستانشناسی و هنر مصر باستان
 • تکنیک و هنر سفالگری در دوره اسلامی
 • شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی (تابلت)- کارشناسی ارشد
 • شناخت و بررسی باستانشناسی تمدن و فرهنگهای سرزمین های اسلامی(شرق ایران)- کارشناسی ارشد
 • سیر تحول خطوط اسلامی و خواندن کتیبه های اسلامی – کارشناسی ارشد
 • شناخت باستان شناسی صدر اسلام تا قرن ۵هجری- کارشناسی ارشد

 

 • عضو پیوسته و دارای حق رای انجمن علمی باستان شناسی ایران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 • هنر، معماری و باستان شناسی دوران اسلامی در ایران
 •  باستان شناسی چشم انداز و کاربردهای آن (Landscape Archaeology)
 • الگوهای استقراری
 • آمار در باستان شناسی
 • روش های آزمایشگاهی در باستان شناسی
 • سنجش از دور در باستان شناسی
 • گاهنگاری و گونه شناسی سفال
 • منظر باغ ایرانی

 

سوابق پژوهشی

 • کارگاه روش های جستجو مقالات در پایگاه های اطلاعاتی
 • کارگاه اصول روش تحقیق با تاکید بر پایان نامه نویسی
 • دبیر اجرایی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران