فاطمه چهکندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷اموزش زبان انگلیسیدانشگاه فرهنگیان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹آموزش زبان انگلیسیخوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۹۶آموزش زبان انگلیسیدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگده ادبیات و علوم انسانیعضو هیِیت علمیپیمانیتمام وقت