سعید حدیدی مود

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی مکانیک - طراحی و جامداتدانشکده فنی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشکده فنی دانشگاه تهران
دکترای تخصصی۲۰۰۰مهندسی مکانیک - مکانیک شکست عددیSurrey
فوق دكتری۲۰۰۳Structural Integrity AssessmentBristol
فلوشیپ۲۰۱۶FHEA (PGCert-LTHE), UKHigher Education Academy

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بیرجنداستادیاررسمی قطعیتمام وقت۱۵