محمود حاجیانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱عمران- آبشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴عمران- آبعلم و صنعت
دکتری۱۳۹۳عمران- آب و محیط زیستاسترالیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پردیس امیرآبادعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مسؤول پژوهشی پردیس امیرآباد

مدیر گروه محیط زیست

 

استاد نمونه دانشگاه بیرجند - اردیبهشت ۱۳۹۸

- حذف آلاینده ها با استفاده از فن آوری های نوظهور

- مدلسازی 

- تغییر اقلیم

-مهندسی آب و فاضلاب

- تصفیه خانه های آب و فاضلاب

ساعات حضور

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ تا ۱۵