حسن فرسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی برق - مخابراتصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی برق - مخابراتصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۲مهندسی برق - مخابراتCCSR-University of Surrey- UK

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ( 1385-1382)
 • مدیر گروه الکترونیک و مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (1390-1385)
 • مسئول امور پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (1395-1390)
 • رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (تاکنون- 1395)
 • رئیس کمیته منتخب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (تاکنون- 1395)
 • عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند (تاکنون- 1395)
 • استاد نمونه دانشگاه در سال های 1390 و 1396 و 1397
 • پژوهشگر برتر دانشگاه در سال های 1386 و 1392  و 1395 و 1397
 • پژوهشگر برتر استان در سال 1395
 • پردازش سیگنال های دیجیتال
 • پردازش گفتار
 • پردازش تصویر و ویدیو