چالش‌ها و راهکارهای آموزش برخط در دوره همه‌گیری کووید-19 از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور