هادی براتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲علوم تربیتی- مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۵علوم تربیتی- مدیریت آموزشیدانشگاه علامه طباطبائی
دکترای تخصصی۱۳۹۷علوم تربیتی- مدیریت آموزشیدانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

 

 • استاد راهنمای استعدادهای درخشان گروه علوم تربیتی و روانشناسی
 • عضو ستاد اقتصاد مقاومتی دانشگاه بیرجند
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی
 • کارشناس دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی
 • عضو و نائب رئیس شورای هیات ورزش‌های دانشگاهی استان
 • عضو شورای مدیریت ارتباطات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان
 • عضو شورای آموزشی کمیسیون موارد خاص استان در دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • نائب رئیس و دبیر ستاد دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
 • دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه فرهنگیان (واحد استانی)
 • دبیر کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
 • جانشین کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
 • مسئول تربیت‌بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
 • مسئول روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
 • کارشناس مسئول پژوهشی دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر)
 • کارشناس پژوهش واحد استانی دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناس آموزش دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر)
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان واحد استانی
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر
 • عضو و دبیر کمیته ارزیابی طرح تعالی مدیریت مدرسه در استان خراسان جنوبی
 • عضو اتاق تفکر دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر)
 • عضو کمیته اجرایی و علمی جشنواره کشوری تجارب برتر آموزشی و تربیتی آموزش جغرافیا
 • مسئول دبیرخانه اجرایی و علمی جشنواره کشوری تجارب برتر آموزشی و تربیتی آموزش جغرافیا
 • داور ۲۶ امین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان در رشته مقاله‌نویسی
 • دبیر ستاد نکوداشت یک صدمین سال تأسیس مراکز تربیت‌معلم کارشناس مسئول پژوهش واحد استانی

سال

سمت

سازمان

۸۹

دریافت لوح تقدیر از رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز

بهزیستی کل کشور

۸۷

دریافت لوح تقدیر از معاون سیاسی و امنیتی

استانداری

۸۸

دریافت لوح تقدیر ازمعاون دانشجویی و فرهنگی کشور

دانشگاه علمی کاربردی

۹۲

دریافت لوح تقدیر ازمدیرکل

بنیاد شهید استان

۹۵

دریافت لوح تقدیر ازرئیس سازمان

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

۹۱

دریافت لوح تقدیر ازرئیس مرکز

بهزیستی

۹۰

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی استان

۹۴

دریافت لوح تقدیر ازمسئول بسیج اساتید

بسیج اساتید

۸۸

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی استان

۹۱

دریافت لوح تقدیر ازمعاون فرهنگی و اجتماعی کشور

دانشگاه علمی کاربردی

۹۲

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی استان

۸۹

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه آزاد

۹۱

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی استان

۹۰

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی استان

۹۰

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه صنعتی بیرجند

۹۱

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی کردستان

۹۰

دریافت لوح تقدیر ازمعاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

دانشگاه علمی کاربردی

۹۲

دریافت لوح تقدیر ازرئیس مرکز

مرکز علمی کاربردی بهزیستی

۹۱

دریافت لوح تقدیر ازرئیس مرکز

مرکز علمی کاربردی بهزیستی

۹۴

دریافت لوح تقدیر ازرئیس دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی استان

۹۵

دریافت لوح تقدیر ازرئیس مرکز

مرکز علمی کاربردی بیرجند (۱)

۹۵-۹۶-۹۷-۹۸

دریافت لوح تقدیر ازسرپرست واحد استانی

دانشگاه فرهنگیان

۹۷

دریافت لوح تقدیر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

رئیس

 •  رفتار سازمانی
 • مبانی نظری و اصول مدیریت
 • مدیریت دانش
 • تحلیل سیستمی در نظام‌های آموزشی
 • روش تدریس در آموزش منابع انسانی
 • ارزشیابی آموزش منابع انسانی
 • یادگیری سازمانی
 • مدیریت آموزشی و آموزشگاهی
 • مدیریت کلاس درس
 • روش تحقیق
 • آمار توصیفی و استنباطی
 • عضو کمیته علمی همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی
 • عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش جغرافیا
 • مسئول دبیرخانه علمی همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان واحد استانی
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر
 • عضو و دبیر کمیته ارزیابی طرح تعالی مدیریت مدرسه در استان خراسان جنوبی
 • عضو اتاق تفکر دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر)
 • عضو کمیته اجرایی و علمی جشنواره کشوری تجارب برتر آموزشی و تربیتی آموزش جغرافیا
 • مسئول دبیرخانه اجرایی و علمی جشنواره کشوری تجارب برتر آموزشی و تربیتی آموزش جغرافیا
 • داور ۲۶ امین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان در رشته مقاله‌نویسی
 • دبیر ستاد نکوداشت یک صدمین سال تأسیس مراکز تربیت‌معلم کارشناس مسئول پژوهش واحد استانی

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

مدیریت دانش

تحلیل سیستمی در نظام‌های آموزشی

فناوری اطلاعات در سازمان، تظریه‌های سازمان

آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش

طراحی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت

روش تدریس در آموزش منابع انسانی

ارزشیابی آموزش منابع انسانی

یادگیری سازمانی

مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

مدیریت کلاس درس

روش تحقیق

اصول و روش های تدریس

کاربرد  آمار

سازمان و قوانین آموزش و پرورش

ارزشیابی از یادگیری

آمار استنباطی

سوابق پژوهشی

 

 • کارگاه مستندسازی (دو دوره)/ اداره آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی- ۱۳۹۳
 • کارگاه برنامه‌ریزی آموزشی/ استانداری خراسان جنوبی-۱۳۹۵
 • کارگاه فرهنگ‌سازمانی/ اداره کل دامپزشکی استان-۱۳۹۳
 • خوش‌بینی سازمانی/ دانشگاه فرهنگیان-۱۳۹۳
 • / دانشگاه فرهنگیان- ۱۳۹۷spss کارگاه آموزشی
 • دوره های مدیریتMBA/ مجتمع فنی تهران-۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه برنامه‌ریزی آموزشی/ اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)- ۱۳۹۴
 • کارگاه کار تیمی و حل مسئله(۳ دوره)/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-۱۳۹۵
 • کارگاه تعالی سازمانی/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-۱۳۹۶
 • کارگاه فرهنگ‌سازمانی/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-۱۳۹۶
 • دوره  مدیریت آموزشگاه/ مجتمع آموزشی پادمیرا-۱۳۹۸
 • کارگاه آموزشی چگونگی ارتباط مؤثر / اداره کل ثبت اسناد و املاک-۱۳۹۸
 • کارگاه ارتباطات سازمانی(۱۲ ساعت)/ جهاد دانشگاهی-۱۳۹۸
 • کارگاه رفتار سازمانی/ اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح-۱۳۹۸
 • کارگاه اخلاق کاربردی/ اداره کل بیمه سلامت-۱۳۹۸
 • کارگاه خوش‌بینی سازمانی/ دانشگاه بیرجند-۱۳۹۹
 • کارگاه مقاله نویسی/ دانشگاه بیرجند-۱۳۹۹
 • کارگاه کار تیمی و حل مسئله/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-۱۳۹۹
 • کارگاه فرهنگ سازمانی، کار تیمی و حل مسئله/ مجتمع عالی آموزش و پژوهشی خراسان- شرکت آب-۱۳۹۹
 • کارگاه مهارت های عمومی مدیریت- ارائه موفق/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-۱۳۹۹
 • کارگاه پویایی فردی و سازمانی- بهره وری/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- ۱۳۹۹
 • کارگاه پویایی سازمانی و فردی(بهره‌وری)/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-۱۴۰۰
 • دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان/دانشگاه بیرجند--۱۴۰۱

 

عضو کمیته علمی همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی

عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش جغرافیا

مسئول دبیرخانه علمی همایش منطقه ای جایگاه تربیت در شعر و ادب فارسی

ارزیاب مقالات هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

عضو کمیته داوری فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا(س)

عضو کمیته داوری فصلنامه مدیریت دانشگاهی دانشگاه کردستان

عضو کمیته داوری فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی