سعید ایل بیگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴علوم ورزشیگیلان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶علوم ورزشیخوارزمی
دکتری۱۳۸۸بیومکانیک ورزشیVUB بروکسل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم ورزشی-دانشگاه بیرجندمعاون اموزشی دانشکده علوم ورزشیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی دانشگاه بیر جند، 1388

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیر جند از 1389 تا مهر 1396

معاون اموزشی دانشکده علوم ورزشی، از مهر 1396 تا کنون

عضو کمیته برنامه ریزی درسی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1396 تا کنون

عضو گروه پژوهشی بیو مکانیک و فن اوری، پژوهشگاه تربیت بدنی،1389، 1390، 1391،  و 1394  تا کنون

دبیر کل ورزش دانشگاههای منطقه هفت کشور،1389 تا 1393

رئیس هیئت ورزشهای دانشگاهی استان خراسان جنوبی، از 1389 تا کنون

رئیس مر کز نخبگان ورزشی استان خراسان جنوبی،1390 تا 1392

ارزیاب اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات، 1389 تا 1393 و 1395 تا کنون

عضو کمیته راهبردی مراکز مشاوره سلامتی و تندرستی وزارت علوم و تحقیقات، 1394 تا کنون

عضو رسمی انجمن بین اللمللی بیومکانیک ورزشی (International Society of Biomechanics in Sport (ISBS)

عضو کمیته تحقیقات و اموزش اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

کارشناس برنامه زنده ورزش در استان، صدا و سیمای خراسان جنوبی، 1391 تا کنون

عضو اتاق فکر اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

عضو مجمع خیرین ورزش یار استان خراسان جنوبی

عضو شورای عالی ورزش استان خراسان جنوبی

 

1.دبیر کل اجرایی یازدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دختران دانشجوی دانشگاهها و مئسسات اموزش عالی سراسر کشور-تیر ماه 91، دانشگاه بیرجند

2. عضو کاروان اعزامی به المپیاد دانشجویان جهان، شنزن، چین

 

3. عضو هئیت رئیسه دومین همایش ملی تخصصی بیومکانیک و فناوری ورزشی- دانشگاه بوعلی سینا 7 و 8 تیر ماه 1390

 

4. عضو هئیت رئیسه ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران- تهران 24 و 25 آذر ماه 1390

 

5. عضو هئیت رئیسه همایش منطقه ای مهندسی و علوم ورزشی ایران. 30 اردیبهشت – بیرجند. 1389

 

6. عضو انجمن بین اللملی بیو مکانیک در ورزش ( ISBS )، از 2006 تا کنون

7. عضو هئیت رئیسه همایش کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فرداایران- تهران 1392

8. عضو هئیت رئیسه سیزدهمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران- تهران 24 و 25 آذر ماه 1394

9. عضو هئیت رئیسه اولین همایش ایده و بازار- تهران اردیبهشت 1395

10. عضو هیات تحریریه مجله مطالعات علوم زیستی، دانشگاه بیرجند

11. ویراستار انگلیسی مجله مطالعات علوم زیستی، دانشگاه بیرجند

12. Editorial Board of International Journal of Physical Education, Sports and Health

13. Editorial Board of JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION RESEARCH

بیومکانیک،حرکت شناسی، اسیب شناسی، حرکات اصلاحی ، ارگونومی و توانبخشی