جواد خادم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی مکانیک- طراحی جامداتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۳مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه دولتی مسکو - MSU

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مکانیک (5 دوره)
 • عضو شورای جذب دانشگاه بیرجند
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند

 

 • ترمودینامیک 1
 • ترمودینامیک 2
 • ریاضی مهندسی 
 • موتور احتراق داخلی
 • سوخت و احتراق
 • انتقال حرارت 1
 • ریاضی مهندسی پیشرفته 1(ارشد)
 • سوخت و احتراق پیشرفته 1(ارشد- دکترا)
 • ریاضی مهندسی پیشرفته 2(ارشد- دکترا)