سیدمحمدرضا خلیل نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی فضای سبزدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی طراحی محیط زیستدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵معماری منظردانشگاه کایزرسلاترن- آلمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنرعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

 • ریاست دانشکده هنر 
 • عضو هیات علمی دانشکده هنر 
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی منظر ایران
 • عضو هیات مدیره سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بیرجند
 • مدیرگروه کشاورزی شهری انجمن علمی منظر ایران
 • عضو کمیته عمرانی دانشگاه
 • عضو حقیقی شورای نظریه پردازی دانشگاه
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
 • پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال ۱۴۰۱
 • استاد برگزیده دانشگاه بیرجند در فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱
 • استاد نمونه دانشگاه بیرجند: ۱۳۹۹
 • کسب لوح ویژه برای کتاب‌ «اصول طراحی و مبانی معماری منظر» از انجمن مفاخر معماری ایران در پنجمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی ایران - ۱۳۹۸
 • کسب لوح افتخار برای کتاب  «باغ‌ها و مناظر اسلامی» از انجمن مفاخر معماری ایران در پنجمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی ایران - ۱۳۹۸
 • اخذ بورسیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی منظر در خارج از کشور: ۱۳۹۰
 • برگزیده بخش اساتید پنجمین جشنواره نهج‌البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور: ۱۳۸۹
 • برگزیده بخش علمی نوزدهمین اجلاس سراسری نماز: ۱۳۸۹
 • پژوهشگر برتر سال در استان خراسان جنوبی: ۱۳۸۷

 • معماری منظر
 • برنامه ریزی منظر
 • باغ ایرانی
 • منظر کشاورزی
 • طراحی منظر
 • تاریخ باغ و منظرسازی
 • منظر خوراکی
 • طراحی کشاورزی شهری  
 • شهرسازی
 • طرح معماری

- ویراستار انگلیسی نشریه علمی - پژوهشی نگارینه هنر اسلامی ۲>

 

 

 

 

 

 

 

- ویراستار انگلیسی نشریه علمی رجشمار۲> - مدیرگروه کشاورزی شهری انجمن علمی منظر ایران۲>

 

 

 

 

 

 

 

 

 • پژوهش در هنر و صنایع دستی
 • زبان تخصصی هنر و معماری
 • طراحی پارک و پارک سازی
 • تاریخ باغسازی ایرانی
 • تاریخ معماری منظر
 • پژوهش در معماری منظر
 • تاریخ هنر و معماری اسلامی
 • برنامه ریزی منظر

 

سوابق پژوهشی

  • اخذ بورسیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی معماری منظر در خارج از کشور: ۱۳۹۰.
  • برگزیده بخش اساتید پنجمین جشنواره نهج‌البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور: ۱۳۸۹.
  • برگزیده بخش علمی نوزدهمین اجلاس سراسری نماز: ۱۳۸۹.
  • پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۷ در استان خراسان جنوبی: ۱۳۸۷.
 • سخنرانی کلیدی پنجمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی در دانشگاه شیراز (شهریور ۱۴۰۱)
 • برگزاری کارگاه طراحی منظر مبتنی بر تجربه باغ ایرانی در دانشگاه شیراز (شهریور ۱۴۰۱)
 • سخنرانی آنلاین با موضوع "معماری منظر در دوره پساکرونا" در دانشگاه بیرجند
 • مدرس کارگاه طراحی منظر دانشگاهی در دانشگاه بیرجند

نشریه مطالعات و پژوهشهای منظر

https://www.jolrs.com/journal/editorial.board

 • عضو هیات موسس انجمن علمی منظر ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی منظر ایران
 • عضو هیات رئیسه انجمن علمی توسعه روستایی ایران، شعبه خراسان جنوبی (دانشگاه بیرجند)
 • عضو فدراسیون جهانی معماران منظر (IFLA)
 • عضو انجمن متخصصان منظر  ایران (ISLAP)