مریم مودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰زیست شناسی - علوم گیاهیدانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲اکولوژی-تاکسونومی گیاهیدانشگاه ارومیه
دکترای تخصصی۱۳۹۲سیستماتیک مولکولی گیاهیدانشگاه پوترا مالزی (UPM)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم- گروه زیست شناسیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه بیرجند از آذر 97 تا کنون

2- سرپرست گروه زیست شناسی بیرجند از مهر 93 تا آذر 97

3- نماینده پژوهشی گروه زیست شناسی دانشگاه بیرجند 93 تا 97

4- استاد راهنمای انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه بیرجند از سال 93 تا کنون

-رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه ارومیه

- جایزه سخران برتر در هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران- دانشگاه خوارزمی- شهریور 1393

1- سیستماتیک گیاهی

2- فیلوژنی

3- اکولوژی گیاهی

4- تشریح و مورفولوزی گیاهی (گیاهشناسی)

5- بیو انفورماتیک

6- بیوتکنولوژی گیاهی

1- سیستماتیک گیاهی

2- تشریح و مورفولوزی گیاهی (گیاهشناسی)

3- اکولوژی گیاهی

4- بیو انفورماتیک

5- بیوتکنولوژی گیاهی

6- تالوفیتا

7- متون تخصصی زیست شناسی

8- اصول و روشهای رده بندی گیاهی

سوابق پژوهشی

کارگاه استخراج DNA از بافت گیاهی...سه دوره در هفته پژوهش در دانشگاه بیرجند

- عضویت در انجمن زیست شناسی ایران

- عضویت در انجمن بیوانفورماتیک ایران