مهدی ناصری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱عمران - عمرانفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۹عمران - مهندسی آبصنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۲۰۱۲عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبمالایا - مالزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • 1395 - 1398  : رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

 • 1395 - 1398  : عضو شورای دانشگاه بیرجند

 • 1395 - 1398  : رئیس کمیته منتخب دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

 • 1398 - تاکنون : عضو کمیته قیمت گذاری اموال دانشگاه بیرجند

 • 1397 - تاکنون  : عضو حقیقی شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه

 • 1397 - تاکنون  : عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه 

 • 1397 - تاکنون  : عضو حقیقی کمیته عمرانی دانشگاه بیرجند

 • 1393 - تا کنون  : مشاور رئیس دانشگاه بیرجند در امور عمرانی

 • 1396 - 1397 : نماینده رئیس دانشگاه در کمیسیون معاملات دانشگاه بیرجند

 • 1395 - تاکنون : نماینده دانشگاه بیرجند در کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان

 • 1393 - 1397 : نماینده هیات رئیسه دانشگاه بیرجند در هیات اجرایی مسکن دانشگاه

 • 1391 - 1395  : مدیر گروه مهندسی عمران - دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

 • 1395 - 1397 : عضو و رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان خراسان جنوبی

 • 1380 - 1386 : مدیر امورعمرانی دانشگاه بیرجند

 • 1380 - 1386 : رئیس اداره ساختمان و تاسیسات دانشگاه بیرجند

سوابق پژوهشی

 • داور بخش پژوهشی (حوزه تخصصی مهندسی) 28 امین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه بیرجند

 • دبیر علمی - اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب

 • کارشناس رسمی دادگستری و عضو کانون کارشناسان دادگستری خراسان جنوبی

 • عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی