محمود سنگری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵علم اطلاعات و دانش شناسیخوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۹۱علم اطلاعات و دانش شناسی(مدیریت اطلاعات)پیام نور (مرکز مشهد)
دکترای تخصصی۱۳۹۷علم اطلاعات و دانش شناسیخوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجنداستادیارپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

رئیس مرکز علم سنجی دانشگاه بیرجند ۱۴۰۱-

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۴۰۱- 

عضو کارگروه علمی گروه درسی کتابداری دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد خراسان جنوبی. ۱۴۰۱-

مقطع کارشناسی: مجموعه سازی منابع کتابخانه ای؛ سازماندهی مواد ۱ و ۲؛ ساختمان داده، اصول خدمات مرجع، مرجع شناسی عمومی، مرجع متون تخصصی؛ مبانی نرم افزار و سیستم عامل، طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی، مدیریت نشریات ادواری.

سوابق پژوهشی

  • کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱
  • کارگاه آموزشی چگونه موضوع پژوهشتان را انتخاب کنید؟ ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند، ۱۴۰۰
  • کارگاه آموزشی آَشنایی با مهارتهای سواد اطلاعاتی ویژه کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند، ۱۴۰۱
  • کارگاه آموزشی علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش (ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند)، ۱۴۰۱

عضو پیوسته انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران

عضو کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران