حمید سعادت فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم‌افزاردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم‌افزاردانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی کامپیوتر - گرایش سیستم‌های نرم‌افزاریدانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  • نماینده پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر به مدت یک سال
  • معاون و نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر از سال ۱۳۹۶
  • فعالیت به عنوان مشاور فرهنگی انجمن علمی کامپیوتر به مدت دو سال
  • دبیر علمی اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت
  • سرپرست و مربی تیم برنامه‌نویسی دانشگاه بیرجند در مسابقات ACM غرب آسیا (دو دوره)
  • کسب رتبه اول در دوره کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶
  • کسب رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۸
  • کسب رتبه اول در دوره دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۳
  • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی در سال ۱۳۸۷، دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق پژوهشی

دبیر علمی اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت