محمدحسین سالاری فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲علوم تربیتیدانشگاه فردوسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵روان شناسی تربیتیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱روان شناسی عمومیدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندرئیس پردیس علوم رفتاریرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

۱-  مدیر گروه روان شناسی دانشگاه بیرجند از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲ لغایت ۱۳۹۵/۲/۱۵

۲- رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۶/۱۲

۳- عضو شورای پژوهش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از سال ۱۳۹۵ تا کنون

۴- عضو شورای پژوهش سازمان زندان های خراسان جنوبی از سال ۱۳۹۷ تا کنون

۵- معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ لغایت ۱۳۹۸/۶/۱۳

۶- سرپرست پردیس علوم رفتاری (دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم ورزشی) از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۷/۱۵

۷- رئیس پردیس علوم رفتاری (دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم ورزشی) از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ تا کنون

 

 

 

ساعات حضور

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۴:۳۰