مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Experimental and Theoretical Investigations of Electronic Structure, Electrochemical Properties and Antibacterial Activity of β-Ag2MoO4حسین فرسی - افسانه زارعی درمیان - علیرضا فرخی لاشیدانی - رضا سرحدی - لي ژيهايبیستمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران2019-03-09
۲بررسی ساختار الکترونی، ویژگیهای مغناطیسی و نیم فلزی ترکیب هویسلر کامل Ti2VALحمید گوهری منش - رضا سرحدیکنفرانس فیزیک ایران 13972018-08-27
۳بررسی ویژگی های نیم فلزی و مغناطیسی ترکیب هویسلر چهارتایی ZrVTiSiرضا سرحدی - محمد لشکریبیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران2020-02-05
۴بررسی پاسخ امپدانس مغناطیسی نوارهای مغناطیسی پایه کبالت Co68.15Fe4.35Si12.5B15 در حضور نانوکامپوزیت های پلیمری Fe3O4/PVAاحمد امیرابادیزاده، معظمه حسن زاده، رضا سرحدی، محمدرضا رسولیبیست و ششمین همایش ملی بلور شناسی و کانی شناسی1397/11/03 - 1397/11/04
۵بررسی ساختار الکترونی، ویژگی های مغناطیسی و نیم فلزی ترکیب هویسلر کامل Ti2VAlحمید گوهری منش، رضا سرحدیکنفرانس فیزیک ایران 13971397/06/05 - 1397/06/08
۶بررسی تاثیر زمان واکنش بر خواص ساختاری، مورفولوژیکی و مغناطیسی فروسیال مغناطیسی بر پایه نانوذرات فریت کبالتاحمد امیرابادیزاده، زهره سلیقه، رضا سرحدیکنفرانس فیزیک ایران 13961396/06/06 - 1396/06/09
۷بررسی اثر پیکربندی دایره ای سیم آمورف کبالت پایه بر پاسخ امپدانس مغناطیسیاحمد امیرابادیزاده، محمدرضا رسولی، رضا مردانی، رضا سرحدیکنفرانس فیزیک ایران 13961396/06/06 - 1396/06/09
۸بررسی ویژگی های ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیب هویسلر کامل Fe2Tipحمید گوهری منش، رضا سرحدیسیزدهمین کنفرانس ماده چگال1395/11/13 - 1395/11/14
۹بررسی اثر تغییر زاویه بین دو سیم متقاطع بر پاسخ امپدانس مغناطیسیاحمد امیرابادیزاده، محمدرضا رسولی، رضا سرحدی، رضا مردانیکنفرانس فیزیک ایران 13951395/06/01 - 1395/06/04
۱۰بررسی اثر دمای بازپخت بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی لایه های نازک فریت نیکل ساخته شده به روش اسپری پایرولیززاحمد امیرابادیزاده، جواد رمضانی رودی، رضا سرحدیکنفرانس فیزیک ایران 13951395/06/01 - 1395/06/04
۱۱ساخت و بررسی خواص مغناطیسی فروسیال فریت کبالتاحمد امیرابادیزاده، زهره سلیقه، رضا سرحدی، زهرا برزگریکنفرانس فیزیک ایران 13951395/06/01 - 1395/06/04
۱۲نگاهی آماری به وضعیت ابررساناهای گرم بر پایه بیسموت و ایتریم در قرن بیست و یکم میلادیاحمد امیرابادیزاده، عارف پیشه ور، معظمه حسن زاده، مهدی سلیمانی مقدم، زهرا لطف اللهی، رضا سرحدی، محمد خراشادی زادهپنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی1395/02/14 - 1395/02/15
۱۳بررسی ناهمسانگردی مغناطیسی در میکروسیم های آمورف کبالت پایهاحمد امیرابادیزاده، محمدرضا رسولی، رضا سرحدی، رضا مردانیبیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران1394/11/07 - 1394/11/08
۱۴مطالعه ویژگی های ساختاری، میکروسکوپی و هیدروژنی آلیاژهای ذخیره کننده هیدروژن LaNi5 و Mm(Ni Co Mn Al)5رضا سرحدی، سید مجتبی علوی صدر، هادی عربی، فائز پورآرینسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ایران1394/02/22 - 1394/02/23
۱۵بررسی اثر اتمسفر بر ویژگی های ساختاری، میکروسکوپی، الکتریکی و مغناطیسی لایه های نازک آهن-کبالت (FeCo) ساخته شده به روش اسپری پایرولیززاحمد امیرابادیزاده، زهرا واحدی پناه، رضا مردانی، رضا سرحدیبیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران - دانشگاه شیراز1393/11/08 - 1393/11/10
۱۶مطالعه ی اصول اولیه هیدرید Mg2FeH6 با استفاده از نظریه ی تابعی چگالیعلوی صدر سیدمجتبی، رضا سرحدی، احمد امیرابادیزادهبیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران - دانشگاه شیراز1393/11/08 - 1393/11/10
۱۷بررسی اثر جانشانی سیلیسیوم بر ویژگی های ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیبات هسلر CoTiAl1-xSix x 0-1علوی صدر سیدمجتبی، رضا سرحدیبیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران - دانشگاه شیراز1393/11/08 - 1393/11/10
۱۸Experimental and Theoretical Investigations of Electronic Structure, Electrochemical Properties and Antibacterial Activity of ?-Ag2MoO4Afsaneh Zareie Darmian، Hossein Farsi، Alireza Farrokhi، Reza Sarhaddi، Zhihai Liبیستمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران2019/03/09 - 2019/03/11
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.