مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تعیین هزینه بهینه دال های بتنی دندانه دار براساس بارگذاری و دهانه تیرشیما بیجاریمصالح و سازه های بتنی2021
۲Simultaneous analysis and optimal design of truss structures via displacement method‎ A. Kaveh - Sh. BijariScientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering2020
۳Profile and wavefront optimization by metaheuristic algorithms for efficient finite element analysis‎ A. Kaveh - Sh. BijariScientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering2019
۴Simultaneous analysis, design and optimization of trusses via force methodA. Kaveh - Sh. BijariStructural Engineering and Mechanics, An International Journal2018
۵Bandwidth, Profile and Wavefront Optimization Using PSO, CBO, ECBO and TWO Algorithms‎ A. Kaveh - Sh. BijariIranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering2017
۶Bandwidth optimization using CBO and ECBO‎ A. Kaveh - Sh. BijariAsian Journal of Civil Engineering (BHRC)2015
۷Optimum cost design of reinforced concrete one-way ribbed slab s using CBO, PSO and Democratic PSO algorithms‎ A. Kaveh - Sh. BijariAsian Journal of Civil Engineering (BHRC)2014
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.