سامیه خسروی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵نرم افزارازاد اسلامی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹فناوری اطلاعاتالزهرا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

تجارت الکترونیک

تدوین کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

فناوری اطلاعات