سید محمد حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۸۳BiologyJersey City University
کارشناسی ارشد۱۹۸۷Poultry ScienceLousiana State University
دکترای تخصصی۱۹۹۹Poultry NutritionUniversity of Sydney

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۵