سمیرا پور

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مدیریت تحولفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۵مدیریت رفتار سازمانیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجنداستادیارپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

  • کسب عنوان دانشجوی ممتاز دوره دکتری توسط دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد.
  • کسب رتبه اول از نظر علمی در بین دانشجویان هم ورودی خود در مقطع دکتری
  • عضو انجمن مطالعات رفتار سازمانی
  • عضو علمی شورای پژوهشی فرماندهی مرزبانی استان خراسان جنوبی
  • عضو هسته علمی تخصصی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی

مبانی سازمان و مدیریت 

ارتباطات انسانی 

روانشناسی صنعتی - سازمانی 

روانشناسی کار و مدیریت

روش شناسی کمی و کیفی و امیخته

مدیریت رفتار سازمانی 

مدیریت منابع انسانی

روش تحقیق

مدیریت تحول

زبان بدن

برگزاری کارگاه با عنوان "پورپوزال نویسی در مدیریت" ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی سناباد واقع در شهر گلبهار.

- برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار MAXQDA در دانشگاه فرهنگیان بیرجند

-انجام طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر اصفهان نسبت به پلیس و عوامل موثر بر این نگرش"، محل اجرا : دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی استان اصفهان.

انجام طرح تحقیقاتی "نیازسنجی و نظرسنجی از مشترکین برق در حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی،" محل اجرا: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

انجام طرح تحقیقاتی "ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی"، محل اجرا: سازمان میراث فرهنگی استان خراسان رضوی،

انجام طرح تحقیقاتی "تدوین سند راهبردی اداره اوقاف استان خراسان جنوبی"، محل اجرا: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی،

همکاری در تدوین برنامه راهبردی ۵ساله دانشگاه بیرجند )۱۳۹۸-۱۴۰۲ ،)

  ، همکاری در انجام طرح تحقیقاتی "آثار و پیامدهای بومی گزینی در آموزش عالی کشور" ، طرح ملی

داوری مقالات در مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه مدیریت تحول

داوری مقالات در مجله علمی- پژوهشی فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،

داوری مقالات در مجله علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(.

داوری مقالات در مجله علمی- پژوهشی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

داوری مقالات در مجله علمی- ترویجی مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

 

 

سوابق پژوهشی

- برگزاری کارگاه با عنوان "پورپوزال نویسی در مدیریت" ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی سناباد واقع در شهر گلبهار. در بهمن سال ۹۵

-      برگزاری کارگاه با عنوان "پورپوزال نویسی در مدیریت و علوم تربیتی" ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی سناباد واقع در شهر گلبهار. در اردیبهشت سال ۹۶

- برگزاری کارگاه پرپوزال نویسی در علوم انسانی در تالار فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند. آذر ۹۷

- برگزاری کارگاه زبان بدن در تالار فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند. آذر ۹۷

- برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA در دانشگاه فرهنگیان بیرجند، دی۹۷

- برگزاری کارگاه ارتباطات غیرکلامی در تالار فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند. آذر ۹۸