لیست مقالات در کنفرانس‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰٬۷۹۳ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
شبیه سازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکهاولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آبزهرا باعزم - مهدی ناصری - ابوالفضل اکبرپور - سید حمید ظهیری
کاربرد مدل چانه زنی نش در بهینه سازی چند هدفه مدیریت آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم NSGA-IIاولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آبامیر خسروی - زهرا باعزم - مهدی ناصری
بهینه سازی هزینه های برداشت آب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی POS در آبخوان محصوراولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آبزهرا باعزم - مهدی ناصری - ابوالفضل اکبرپور - سید حمید ظهیری
بررسی نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب زیرزمینیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی شرق کشورزهرا باعزم - مهدی ناصری
بررسی مدیریت تقاضای آب کشاورزی در منابع آبهای زیرزمینی با تاکید بر سیاست قیمت گذاری با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی PMPاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی شرق کشورزهرا باعزم - مهدی ناصری
Using a Kalman Filter to Improve Prediction of Groundwater LevelsThe 14th International Conference on Environmental Planning and ManagementS. Sarikhani - M. Naseri - A. Akbarpour - M.B. Sharifi
تاثیر هیدروکلیماتولوژی تغییر اقلیم بر سطوح انرژی سد دز در افق بلند مدتشانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایرانمیلاد مصباح زاده - مهدی ناصری
بهبود نتایج مدلسازی جریان در آکیفر محصور با استفاده از فیلتر کالمندومین همایش ملی توسعه پایدار در سیستمهای مهندسی انرژی، آب و محیط زیستسارا سریخانی - مهدی ناصری - ابوالفضل اکبرپور - محمد باقر شریفی
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان آبدهی رودخانه دزچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریمیلاد مصباح زاده - مهدی ناصری
بهینه سازی ابعاد سد بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (نمونه موردی: سد زاوین کلات)چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریزهرا باعزم - مهدی ناصری
ارزیابی مدلهای درونیابی در برآورد پارامتر هدایت الکتریکی (EC) توسط نرم افزار GIS (مطالعه موردی: دشت بیرجند)دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریمهدی ناصری - مینا برزگران - علی محتشمی
مدیریت مصرف آب مشهد با مشارکت ذینفعان و بهره بردارانششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایرانمحمد اسماعیل زاده - مهدی ناصری
مدل سازی با سری های زمانی در مدیریت تقاضا و تولید آب شهرستانهاششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایرانمحمد اسماعیل زاده - مهدی ناصری
بررسی و ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG در شبیه سازی پارامترهای اقلیمی حوضه آبریز طبس در دوره 2045-2015 میلادیششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایرانمهدی ناصری - مینا برزگران - اسماعیل قربانی
مدیریت تولید و مصرف آب شهرستانها با مشارکت ذینفعان و بهره برداران با استفاده از مدلهای پیش بینی سریهای زمانی و شبکه عصبیسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریمحمد اسماعیل زاده - مهدی ناصری
ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از شاخص های کیفیدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستناهید مجیدی - مهدی ناصری
مراحل اجرای اصولی یک پروژه آبرسانی جهت جلوگیری از نشت آب از مخاذن ذخیره، خطوط انتقال و شبکه های توزیع آبدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستسید یونس حسینی - مهدی ناصری
تحلیل خطوط لوله آبرسانی تحت بارگذاری ناشی از انتشار موج زلزله با نرم افزار المان محدود ABAQUS (مورد مطالعه: سیستم آبرسانی شهر بیرجند)دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسیزهرا باعزم - مهدی ناصری
ارزیابی رفتار بتن الیافی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار انفجار با نرم افزار المان محدود ABAQUS (نمونه مورد مطالعه: سد زاوین کلات)دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسیزهرا باعزم - مهدی ناصری
پهنه بندی استان خراسان جنوبی از لحاظ دما و بارشدومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسیسارا سریخانی - مهدی ناصری