لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶٬۸۸۰ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
ارزیابی اثر اسید فولویک و کود دامی بر مواد موثره کلاله و فعالیت ضد رادیکالی گلبرگ زعفرانزراعت و فناوری زعفرانفریده احمدی صنوبری, محمدحسین امینی فرد
تاثیر دگرآسیبی گیاه زعفران (.Crocus sativus L) برخصوصیات جوانه زنی و رشدگیاهچه جو وحشی (Hordeum spontaneum)و مرغ (Agropayron repense)زراعت و فناوری زعفرانمهدی قسمتی, محمدحسین امینی فرد, معصومه عبدالهی, معصومه شاکری
بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران تحت تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایشتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانعلی افتاده فدافن, محمدحسین امینی فرد
بررسی و مقایسه تأثیر محلول پاشی و مصرف خاکی اسیدهیومیک بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفرانتولید گیاهان زراعیمحمدحسین امینی فرد, فریده احمدی صنوبری
چین خوردگی واحدهای نئوژن، شاهدی بر تکتونیک فعال در شمال غرب بیرجندیافته های نوین زمین شناسی کاربردیمهدی یوسفی, محمد مهدی خطیب, ابراهیم غلامی
مدل سازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب(شمال بیرجند)فصلنامه زمین شناسی ایرانمهدی یوسفی، محمدمهدی خطیب، ابراهیم غلامی
چینخوردگی واحدهای نئوژن، شاهدی بر تکتونیک فعال در شمال غرب بیرجندیافته های نوین زمین شناسی کاربردیمهدی یوسفی, محمد مهدی خطیب, ابراهیم غلامی
مدلسازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب(شمال بیرجند)فصلنامه زمین شناسی ایرانمهدی یوسفی, محمد مهدی خطیب, ابراهیم غلامی
Predicting Teachers' Attitudes toward Classroom Management through Self- Efficacy and Collective Efficacy in Secondary Schools of Mahvelat, Iran in Academic Year 2012-13Research Journal of Social SciencesSomayeh Saedi, Hadi Pourshafei, Mohammadreza Asadi Younesi, Seyed Mahdi Hosseini
مقایسه پیشرفت، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دختران دو گروه از مادران با همکاری بالا و پایین در امور تحصیلیفصلنامه خانواده و پژوهشدکترمحمدرضا اسدی یونسی،فرزانه بخشی، دکترمیترا راستگو مقدم
نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در رابطه ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل ورزی دانشجویانفصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائیمنصور سلمانی، احمد خامسان، محمدرضا اسدی یونسی
The Effect of a Training Program During Pregnancy on the Attitude and Intention of Nulliparous Women to Choose the Delivery ModeThe Journal of Midwifery and Reproductive Health(JMRH)Sedighe Yousefzadeh (MSc), Mahin Esmaeili Darmiyan (MSc), Mohamadreza Asadi Younesi (PhD), Mohamadtaghi Shakeri (PhD)
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش (EOCQ) )مورد مطالعه: آموزش وپرورش شهر بیرجند(مدیریت فرهنگ سازمانینرگس قدسیان، محمدرضا اسدی یونسی، هادی پورشافعی، محمد اسدالهی
رابطه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین‌ ـ‌ نوجوانانخانواده پژوهیجعفرنژاد، خدیجه؛ اسدی یونسی، محمدرضا؛ راستگومقدم، میترا
تأثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراکصدیقه یوسف زاده ، مهین اسماعیلی درمیان ، محمدرضا اسدی یونسی، محمدتقی شاکری
تحلیل تطبیقی نظریه عدم خشونت در اندیشه گاندی و مثنوی مولویفصلنامه مطالعات شبه قارهآلا احراری, محمد بهنام فر, سید مهدی رحیمی
Anatomical and ultrastructural responses of Brassica napus after long-term exposure to excess zincTurkish Journal of BiologySeyed Mousa Mousavi Kouhi- Mehrdad Lahouti- Ali Ganjeali- Mohammad H Entezari
Comparative effects of ZnO nanoparticles, ZnO bulk particles, and Zn2+ on Brassica napus after long-term exposure: changes in growth, biochemical compounds, antioxidant enzyme …Water, Air, & Soil PollutionSeyed Mousa Mousavi Kouhi- Mehrdad Lahouti- Ali Ganjeali- Mohammad H Entezari
Long-term exposure of rapeseed (Brassica napus L.) to ZnO nanoparticles: anatomical and ultrastructural responsesEnvironmental Science and Pollution ResearchSeyed Mousa Mousavi Kouhi- Mehrdad Lahouti- Ali Ganjeali- Mohammad H Entezari
Comparative phytotoxicity of ZnO nanoparticles, ZnO microparticles, and Zn2+ on rapeseed (Brassica napus L.): investigating a wide range of concentrationsToxicological & Environmental ChemistrySeyed Mousa Mousavi Kouhi- Mehrdad Lahouti- Ali Ganjeali- Mohammad H Entezari