لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷٬۱۴۴ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بررسی تاثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دوره ای رطوبت نسبینشریه علمی- پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیکخلیل خلیلی, سیدیوسف احمدی بروغنی, محسن حیدری
More comprehensive 3D modeling of clay-like material dryingAICHE JOURNALMohsen Heydari, Khalil Khalili, Seyed Yousef Ahmadi-Brooghani
MicroRNA replacement therapy in cancerJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGYHoma Mollaei, Reza Safaralizadeh, Zeinab Rostami
Effects of Combined Crocin and Epirubicin on Apoptosis and Cell Cycle Pathways in a Human Cervical Cancer Cell LineInternational Journal of Cancer ManagementMasoomeh Valavi, Arash Ghorbani Abdi Saedabad, Reyhane Hoshyar, Homa Mollaei
زمین ساخت پویا و شواهد تغییر آهنگ لغزش راست بر در امتدادگسل گیلاتو - سیه چشمه -خویفصلنامه کواترنری ایرانسیروس اسماعیلی عباس اباد, محمد مهدی خطیب, حمید نظری, ژان پیر بورگ, ابراهیم غلامی
Wear patterns in rubber inlet linersWorld PumpsSeyed Yousef Ahmadi-Brooghani, Mehdi Raghebi
بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیراویلر‐ برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیرنشریه مهندسی مکانیک ایرانمهدی راغبی، انوشیروان فرشیدیانفر
روشی جدید برای ردیابی ترک در محورهای دوار به کمک تغییرات شکل مدمجله مکانیک و هوافضاانوشیروان فرشیدیانفر، محمد حسین زاده، مهدی راغبی
Testing statistical hypotheses for intuitionistic fuzzy dataaSOFT COMPUTINGMajid Rezaei, Javad Zendedel, , reza zarei, Hadi Alizadeh Noughabi
Wear patterns in rubber inlet linersworld pumpsSeyed Yousef Ahmadi Brooghani, Mozafar Afsharjahanshahi, Mehdi Raghebi
Report on the 6th International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the Kilian GroupCRETACEOUS RESEARCHSté Reboulet, O. Szives, B. Aguirre-Urreta, R. Barrag?n, M. Company, M., C. Frau , M.V. Kakabadze, J. Klein, J.A. Moreno-Bedmar , A. Lukeneder , A. Pictet, I. Ploch , Seyed Naser Raisossadat, V.V. Mitta
Field Performance of Inlet Liner for Centrifugal Slurry Pump Manufactured by NR/PBR NanocompositeInt J Advanced Design and Manufacturing TechnologyPuya Afsharjahanshahi ,Seyed Yousef Ahmadi Brooghani ,Mehdi Raghebi, Mohammad Ali karimi
intuitionistic fuzzy probability of an eventssjournal of fuzzy set valued analysis - germanyمحمدقاسم اکبری, غلامرضا حسامیان
Content-based image retrieval by combining convolutional neural networksand sparse representationMULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONSAmir Sezavar, HASSAN FARSI, Sajad Mohamadzadeh
Tracking Control of Electrically Driven Robots Using a Model-free ObserverROBOTICAAlireza Izadbakhsh, Saeed Khorashadizadeh, Payam Kheirkhahan
تاثیر سن پاجوش و زمان انتقال آن در تکثیر عنابعلوم کشاورزی و منابع طبیعیرضا امیدبیگی- سعید دقیقی
شناسایی جدایه میکوریزا از درختان عناب (.Ziziphus jujuba Mill) و تأثیر سن گیاه بر میزان میکوریزایینشریه پژوهش های تولید گیاهی علمی- پژوهشیمهدی جهانی- سعید دقیقی
بررسی تأثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (.Ziziphus jujuba Mill)نشریه پژوهش های تولید گیاهی علمی- پژوهشیسعید دقیقی- علی تهرانی فر
Biochemical, morphological and reproductive growth response of fenugreek to foliar applica-tion of glycine betaine and salicylic acidJournal of Medicinal & Spice plants (Arznei- Gewurzpfla)Mohmmad Hossein Aminifard, Abbas Jorkesh, Hamid-Reza Fallah
Semiotic analysis of Dream function in safavid and qajar EraSocial SciencesNoruzi Hamed, , Zohreh Alizadeh,