مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Predicting the mechanical hip–knee–ankle angle accurately from standard knee radiographs: a cross-validation experiment in 100 patientsوحید اربابی - حسن رایگان - ویلم پال خیلیس - سیدیوسف احمدی بروغنی - کلودیا لیندر - تیم کوتس - پیم د یونگ - هری وینانس - رول کاسترزActa Orthopaedica2020
۲بررسی تأثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دور های رطوبت نسبیخلیل خلیلی - محسن حیدری - سیدیوسف احمدی بروغنیمهندسی مکانیک امیرکبیر2019
۳مطالعه‌ی عددی و تجربی میزان جذب انرژی سازه‌ی لانه‌زنبوری هدفمند با سفتی منفی ‏تحت بارگذاری شبه‌استاتیکیسیدیوسف احمدی بروغنی - مهدیه شفیع پورمهندسی مکانیک امیرکبیر2021
۴بررسی تاثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دوره ای رطوبت نسبیخلیل خلیلی, سیدیوسف احمدی بروغنی, محسن حیدرینشریه علمی- پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیک1397
۵ارائه روش خمکاری لوله ها به کمک ماندرل سیمی به عنوان روشی جدیدمحمدرضا رجبی رضاابادی, مسعود رضائی زاده, سیدیوسف احمدی بروغنینشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک1397
۶بررسی رفتار فوم کامپوزیتی A356/SiCp تحت بار ضربه ای با سرعت پائینحسین فراهت, سیدیوسف احمدی بروغنیمکانیک سازه ها و شاره ها1396
۷مدلسازی فومهای آلومینیومی جهت جذب ضربه در ساختارهای چند لایهرضا حصاری, سیدیوسف احمدی بروغنیمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1396
۸بررسی تاثیر دوره تناوب تغییر دما در خشک شدن تناوبی خاک رسمحسن حیدری, خلیل خلیلی, سیدیوسف احمدی بروغنیمهندسی مکانیک مدرس1396
۹بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر پاسخ ضربه فوم آلومنیم با رویکرد تحلیل آماریحسین فراهت, سیدیوسف احمدی بروغنیمهندسی مکانیک مدرس1395
۱۰بررسی تثیر عملیاتحرارتی بر روی پاسخ ضربه فوم آلومینیوم با رویکرد تحلیل آماریحسین فراهت, سیدیوسف احمدی بروغنیمهندسی مکانیک مدرس1395
۱۱ساخت و مجهزسازی ماشین ضربهسقوطی کمسرعت جهت تعیین ظرفیت جذب انرژی در فوم کامپوزیتی با زمینه آلومینیومسیدیوسف احمدی بروغنیمهندسی مکانیک مدرس1395
۱۲ت ثیر عیب استون- ولز بر استحکام نهایی نانولوله های کربنیداود یزدانی, سیدیوسف احمدی بروغنیمواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)1395
۱۳شبیه سازی انحلال آندی در ماشین کاری الکترو شیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساستحسین امیرابادی, سیدیوسف احمدی بروغنی, سید محمد اماممکانیک سازه ها و شاره ها1395
۱۴ساخت و مجهز سازی ماشین ضربه سقوطی کم سرعت جهت تعیین ظرفیت جذب انرژی در فوم کامپوزیتی با زمینه آلومنیمحسین فراهت, سیدیوسف احمدی بروغنیمهندسی مکانیک مدرس1395
۱۵راهکار بهینه سازی چند هدفه برای طراحی بید های کششی و نیروی ورقگیر در فرآیند شکل دهی ورقپرویز کحال, سیدیوسف احمدی بروغنی, حامد دیلمی عضدیمکانیک سازه ها و شاره ها1395
۱۶شبیه سازی انحلال آندی در ماشین کاری الکتروشیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساسیتحسین امیرابادی, سیدیوسف احمدی بروغنی, سید محمد اماممکانیک سازه ها و شاره ها1395
۱۷بررسی عوامل موثر بر ضریب نفوذ رطوبت در خشک شدن سرامیک رسی و تبیین مدل تحلیلی فرایندمحسن باقریان, خلیل خلیلی, سیدیوسف احمدی بروغنینشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک1394
۱۸محاسبه ضریب نفوذ خشک شدن سرامیک رسی به کمک الگوریتم کرم شب تاب با بررسی اثرات هندسه قطعمحسن باقریان, سیدیوسف احمدی بروغنی, خلیل خلیلیمکانیک سازه ها و شاره ها1394
۱۹طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک فالبسید احسان افتخاری شهری, سیدیوسف احمدی بروغنی, خلیل خلیلیمکانیک سازه ها و شاره ها1394
۲۰مطالعه تجربی عوامل موثر در رفتار خشک شدن سرامیک رسیخلیل خلیلی, سیدیوسف احمدی بروغنینشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک1394
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.