محمد علی بهدانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زراعت و اصلاح نباتاتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زراعتفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۴زراعت-اکولوژی گیاهان زراعیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه زراعت -دانشکده کشاورزیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۸

سوابق اجرایی

  1. مدیر امور پژوهشی دانشگاه بیرجند 14/8/74 لغایت 19/1/75
  2. مدیر امور دانشجویی دانشگاه بیرجند 20/1/75 لغایت 1/7/75
  3. رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند 2/7/75 لغایت 11/4/79
  4. مدیر امور پژوهشی دانشگاه بیرجند  16/11/84 لغایت 17/9/85
  5. رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند18/9/85 لغایت 15/1/90
  6. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند 15/1/90 لغایت 13/4/95
  7. مدیر گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند1386 تاکنون
  8. عضو و دبیر کمیته منتخب ترفیعات دانشکده کشاورزی و کمیته منتخب دانشگاه بیرجند طی دوران مسولیت
  9. عضو شورای دانشگاه(1385لغایت 13/4/95)
  10. مسئول کمیته پشتیبانی در کمیته اجرایی اولین کارگاه آموزشی بین المللی تولید علوفه و محصولات زراعی با استفاده از آب شور در مناطق خشک (1385)
  11. عضو کمیته‌ی زیست فناوری دانشگاه بیرجند (1385 تا کنون)
  12. مسئول پیگیری ایجاد رشته کارشناسی ارشد زراعت (1385)
  13. مسئول تاسیس وراه اندازی گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند (1385)
  14. مسئول پیگیری وتاسیس رشته دکتری زراعت (1387)
  15. عضو کمیته پژوهشی سازمان هواشناسی خراسان جنوبی(با ابلاغ معاون محترم وزیر و ریاست سازمان هواشناسی کشور1386)
  16. عضو کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان خراسان جنوبی به عنوان صاحبنظر دانشگاهی (1387 ...)
  17. قائم مقام دبیر و مسئول کمیته پشتیبانی اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند. 1388.
  18. عضو کارگروه بررسی توانایی علمی دانشگاه بیرجند.
  19. عضو هسته مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی.
  20. عضو شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان.
  21. عضو کانون هماهنگی دانش و صنعت زعفران ایران (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)1389
  22. ارزیاب و داور گزارش‌های مطالعاتی شرکت سهامی آب منطقه‌ای از سال 85.
  23. ارزیاب و داور طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی، برون دانشگاهی و سازمانهای اجرایی.
  24. دبیر کمیته علمی همایش علمی پدافند غیر عامل خراسان جنوبی1391
  25. عضو هیات مدیره انجمن ارگانیک شاخه خراسان جنوبی
  26. عضو شورای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از آبان 1393 خرداد 95
  27. عضو اصلی هیات مدیره جمعیت ایرانی علوم زعفران ایران از 1/1390 تا 1/1393
  28. عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه از 1395 تا ...
  29.  
 1. پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند سال 1378
 2. رتبه دوم ششمین جشنواره علمی پژوهشی فردوسی در بخش پایان نامه دکتری 1386
 3. کسب عنوان مقاله برگزیده سومین جشنواره ملی طلای سرخ(زعفران) 1386
 4. رتبه سوم هشتمین جشنواره علمی پژوهشی فردوسی در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد(پایان نامه خانم بی بی الهه موسوی فر،استاد راهنما:محمدعلی بهدانی 1390 )
 5. برگزیده علمی نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران(21الی24 خرداد1391) .ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی.معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
 6. استاد نمونه دانشگاه بیرجند سال  1391(اردیبهشت 91)
 7. پژوهشگر برگزیده استان خراسان جنوبی1391(آذرماه91)
 8. مدیر پژوهشی برتر دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور در چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشوری سال 1392
 9. پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند سال 1394
 10. پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند سال 1396
 11. پژوهشگر برتر استان خراسان جنوبی1396

12.پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند سال 1397

 1. زراعت عمومی
 2. زراعت غلات
 3. زراعت نباتات صنعتی
 4. فیزیولوژی گیاهان زراعی
 5. اکولوژی عمومی
 6. عملیات کشاورزی
 7. مبانی کشاورزی پایدار
 8. اکوفیزیولوژی علفهای هرز (کارشناسی ارشد)
 9. روش تحقیق(کارشناسی ارشد)
 10. مباحث نوین (کارشناسی ارشد)
 11. اکولوژیگیاهان زراعی (کارشناسی ارشد)
 12. زراعت تکمیلی (کارشناسی ارشد)
 13. زراعت ارگانیک (کارشناسی ارشد)
 14. بحث‌های آزاد در کشاورزی پایدار (کارشناسی ارشد)
 15. اکولوژی سیستم های زراعی(دکتری)
 16. زراعت ارگانیک(دکتری)
 17. تغییر اقلیم و تولیدات گیاهی(دکتری)
 • عناوین پایان نامه ها
 • فوقلیسانس:بررسی رقابت بین ژنوتیپهای سویا و اثر آن بر عملکرد و اجزاء‌عملکرد
 • دکتری تخصصی: پهنه‎بندی اکولوژیکی و پایش نوسانات عملکرد زعفران در استان خراسان
 • فرصت مطالعاتی:دوره 9 ماهه در University of Western Australia
 • مسئول راه اندازی ، سردبیر و مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش های زعفران(با درجه علمی پژوهشی و ISC)
 • عضو هیات تحریریه مجله تنش های محیطی در علوم زراعی
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهشهای زراعی ایران(دانشگاه فردوسی مشهد)
 • عضو هیات تحریریه مجله ترویجی زرشک و عناب (سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی)
 •  
 • زمینه تخصصی:
 • تحقیقات زعفران وگیاهان دارویی، گیاهان ویژه ،مطالعات گیاهان روغنی، پهنه‎بندی اکولوژیکی، مطالعات منابع آب و خاک، اکولوژی گیاهان زراعی، ، تغذیه گیاهی، تنشهای محیطی به ویژه تنش شوری

سوابق پژوهشی

 • کارگاهای آموزشی(شرکت کننده و برگزار کننده):
 1. کارگاه روش تحقیق دانشگاه بیرجند. 1375.
 2. کارگاه بین المللی استفاده از آبهای شور در تولید علوفه .دانشگاه بیرجند ومرکز علوم وتحقیقات کشورهای غیر متعهد.1385
 3. کارگاه آموزشی آشنایی با GPS.دانشگاه بیرجند.1385
 4. اصول و روش‌های ترجمه. دانشگاه بیرجند. 1388.
 5. کارگاه تئوری آموزشی گیاهان دارویی. شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی. دانشگاه شهید بهشتی. 1388.
 6. کارگاه عملی تهیه اسانس و عصاره‌ گیاهان دارویی و آشنایی با روش‌های کنترل کیفیت. شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی- دانشگاه شهید بهشتی. 1388.
 7. کارگاه آموزشی تخصصی تولید و فرآوری محصولات کشاورزی ارگانیک. مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانیک دانشگاه فردوسی مشهد. 1389.
 8. کارگاه آموزشی چشم انداز برنامه ریزی درسی در ایران و چالش های پیش رو. دانشگاه بیرجند.1391
 • مسئول راه اندازی ، سردبیر و مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش های زعفران(با درجه علمی پژوهشی و ISC)
 • عضو هیات تحریریه مجله تنش های محیطی در علوم زراعی
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهشهای زراعی ایران(دانشگاه فردوسی مشهد)

عضو هیات تحریریه مجله ترویجی زرشک و عناب (سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی)