مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تأثیر کود گاوی و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد .Sesamum indicum Lمحمدعلی بهدانی,مرجان سعیدی نژاد,محمدحسن سیاری زهان,سهراب محمودیدانش کشاورزی و تولید پایدار2022
۲تأثیر غلظتهای عصاره جلبک دریایی آکادین و کود مرغی مایع بیومکس بر صفات کیفی، مواد موثره و زعفران Crocus sativus L.محمد حسین امینی فرد,مهدی گرامی صادقیان,محمدعلی بهدانی,سیدوحید اسلامیپژوهش های زعفران2022
۳تاثیر کشت پرتراکم و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی زعفرانمحمد حسین امینی فرد,معصومه شاکری,محمدعلی بهدانی,سید جلال طباطباییپژوهش های زعفران2022
۴واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌رویحمیدرضا فلاحی,منیره هاسمی,محمدعلی بهدانی,مجید جامی الاحمدیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2022
۵تأثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و محتوی رنگدانه‌های فتوسنتزی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)حمیدرضا فلاحی,میثم خاوری,محمدعلی بهدانیپژوهشهای زراعی ایران2022
۶اثر غلظتهای اسید جیبرلیک و وزن بنه مادری بر فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان متابولیتهای ثانویه زعفرانمحمد حسین امینی فرد,معصومه شاکری,محمدعلی بهدانی,سید جلال طباطباییپژوهش های زعفران2021
۷کمی‌سازی جوانه‌زنی بذر گوآر (Cyamopsis tetragonoloba) نسبت به دماسید حمید رضا رمضانی,فریبا آرمون,محمدعلی بهدانیپژوهش های بذر ایران2021
۸کارایی مدلهای ماشینبردار پشتیبان و برنامهریزی بیان ژن در پیشبینی عملکرد زعفرانعباس خاشعی سیوکی,محدثه کاوسی گیوشاد,محمدعلی بهدانیپژوهش های زعفران2021
۹اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایرانحمیدرضا فلاحی,محمدعلی بهدانی,پرویز رضوانی مقدم,مجید جامی الاحمدیزراعت و فناوری زعفران2021
۱۰ارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)عباس خاشعی سیوکی,فهیمه خادم پور,محمدعلی بهدانیزراعت و فناوری زعفران2020
۱۱تأثیر سطوح ورمی کمپوست حیوانی بر خصوصیات بیوشیمیایی و مواد مؤثره گلبرگ و کلاله زعفرانمحمد حسین امینی فرد,علی افتاده فدافن,فرید مرادی نژاد,محمدعلی بهدانیپژوهش های زعفران2020
۱۲بررسی اثر محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران(.Crocus sativus L)محمدعلی بهدانی,مهدی گرامی صادقیان,سیدوحید اسلامی,محمد حسین امینی فردزراعت و فناوری زعفران2020
۱۳تأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum)سهراب محمودی,مرجان سعیدی نژاد,محمدعلی بهدانی,محمدحسن سیاری زهانبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۱۴غنی سازی زیستی ارقام گندم نان (Triticum aestivum) قدیمی و جدید توسط محلول پاشی فرم های مختلف روی و آهنسهراب محمودی,الیاس آرزم جو,محمدعلی بهدانی,بهزاد صادق زادهبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۱۵اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی (Thymus vulgaris) و دنایی (Thymus deanensis)سهراب محمودی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,مجید جامی الاحمدیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۱۶ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)مجید جامی الاحمدی,فاطمه میرزائی,محمدعلی بهدانیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران2019
۱۷اثر تراکم بوته و مصرف منفرد و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد بذر و موسیلاژ در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata forssk).حمیدرضا فلاحی,میثم خاوری,محمدعلی بهدانیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۱۸اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و دنایی (Thymus daenensis celak)مجید جامی الاحمدی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,سهراب محمودیبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2019
۱۹بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران سال دوممحمد حسین امینی فرد,علی افتاده فدافن,فرید مرادی نژاد,محمدعلی بهدانیزراعت و فناوری زعفران2019
۲۰اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد Thymus daenensis Celak و Thymus vulgaris L.مجید جامی الاحمدی,مهدیه عسکری ملک آباد,محمدعلی بهدانی,سهیل پارسا,سهراب محمودیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران2018
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۳ مورد.