پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱ارزیابی کاربرد انواع کودها بر رشد و عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجندمرتضی بهزادیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۸ خرداد ۱۴۰۱
۲ارزیابی کاربرد انواع کودها بر رشد و عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجندمرتضی بهزادیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۸ خرداد ۱۴۰۱
۳تاثیر کاربرد بیوچار و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی(Panicum miliaceaum L.)بتول بگیان کوله مرزیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۷ بهمن ۱۴۰۰
۴تاثیر کاربرد بیوچار و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی(Panicum miliaceaum L.)بتول بگیان کوله مرزیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۷ بهمن ۱۴۰۰
۵مقایسه کارایی انرژی در نظام های ارگانیک و رایج تولید زعفرانمحدثه مشت افکنکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۳ آذر ۱۴۰۰
۶بررسی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک مزارع زعفران در خراسان جنوبیعبدالله میرزائیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۷اثر شرایط مختلف نگهداری بنه بر گل انگیزی زعفرانسجاد مرادی مقدمکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۹ بهمن ۱۳۹۹
۸تأثیر کود شتر و سولفات منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهیصادق صالحی نیاکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۹ مهر ۱۳۹۹
۹اثر کاربرد اشکال مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهارهمهدی الله رسانیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۶ بهمن ۱۳۹۸
۱۰اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceum L)منیره هاسمیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۲ بهمن ۱۳۹۸
۱۱تحلیل امرژی گوجه فرنگی گلخانه ای در زاهدانمریم نخعیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۹ دی ۱۳۹۸
۱۲بررسی اثر سطوح مختلف محلول پاشی جلبک دریایی آکادین و کود مایع مرغی بیومیکس بر رشد و عملکرد زعفران (Croucus sativus L)مهدی گرامی صادقیانکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۱۳تأثیر نوع و میزان مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceum L)زهرا رضاییکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۸ بهمن ۱۳۹۷
۱۴بررسی اثرات مصرف گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزامینا سلجوقیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۵اثر تراکم، کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد اسفرزه (Plantago ovate L)میثم خاوریکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۸ شهریور ۱۳۹۷
۱۶تأثیرغلظت و مدت زمان غوطه وری بنه در اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر رشد و عملکرد زعفرانسعید علمیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۷ارزیابی تاثیر کشت پر تراکم ، اسید جیبرلیک و وزن بنه بر روی صفات رویشی، زایشی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)معصومه شاکریکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۸غنی سازی زیستی ارقام گندم نان قدیمی و جدید (Triticum aestivum L)توسط محلول پاشی فرم های مختلف روی و آهن در منطقه بیرجندالیاس آرزم جودکتریاستاد راهنما۲۷ دی ۱۳۹۶
۱۹ارزیابی کشت سورگوم دانه ای و ارزن معمولی در منطقه بیرجندمحسن خمریکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۲ مهر ۱۳۹۶
۲۰ارزیابی برخی صفات موفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی دو کونه آویشن باغی و دنایی در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامیمهدیه عسکری ملک آباددکتریاستاد راهنما۱۹ شهریور ۱۳۹۶