مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنیمحمد جواد ذوقی - مرتضی یگانه میرزاعلیلو - محمدرضا دوستی - سمیه رحمانینشریه مهندسی عمران امیر کبیر2021
۲بررسی کارایی تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی متعارف و بافل دار در حذف رنگ راکتیو قرمز 198محمد جواد ذوقی - هادی انتظاری زارچ - محمدرضا دوستی - سمیه رحمانیسلامت و محیط زیست2020
۳بررسی تجمع فلزات سنگین در گیاهان آبیاری شده با آب چاه و فاضلاب تصفیه شده‌ی شهر بیرجندمحمد جواد ذوقی - محمدرضا دوستیمهندسی بهداشت محیط2020
۴رویکردی در طراحی محل دفن بهداشتی جهت تصفیه و استفاده از گازهای ناشی از تجزیه در شبکه گاز شهریمحمد جواد ذوقی - محمدرضا دوستیعلوم و تکنولوژی محیط زیست2019
۵بررسی عملکرد تالاب مصنوعی جریان زیرسطحی افقی در حذف ترکیبات نیتروژن از فاضلاب در اقلیم سرد و خشک، مطالعه موردی شهر بیرجندرضا کارگربیده, محمد رضا دوستی, محمدحسین صیادی اناریآب و فاضلاب1393
۶حذف سرب از لجن های شیمیایی به وسیله فرایند الکتروکینتیکمحمد رضا دوستیفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)1387
۷Performance evaluation of waste stabilization pond in Birjand Iran for the treatment of municipal sewageHaydeh Hayati, Doosti Mohamadreza, Mohammad Hossein Sayadi AnariPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2013
۸The use of Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland for Nitrogen Components Removal in Cold and Dry Climate A Case study of Birjand Iran, Doosti Mohamadreza, Mohammad Hossein Sayadi AnariWater and Wastewater International2013
۹Removal of COD by Phanerochaete chrysoporium from textile wastewater using two different sequencing batch reactorsDoosti Mohamadreza, Mohammad Hossein Sayadi AnariECOLOGY ENVIRONMENT and CONSERVATION2012
۱۰Water Treatment Using Ultrasonic Assistance A ReviewDoosti Mohamadreza, Mohammad Hossein Sayadi AnariPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2012
۱۱Hybrid constructed wetlands for wastewater treatmentMohammad Hossein Sayadi Anari, Reza Kargar bideh, Doosti Mohamadreza,PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES2012
۱۲Application of electrokinetic techniques for remediation of lead-contaminated soilDoosti MohamadrezaPollution Research2010
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.