محمد اسکندری ثانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴جغرافیایی انسانیسیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷جغرافیا و برنامه ریزی شهرییزد
دکتری۱۳۹۳جغرافیا و برنامه ریزی شهریشهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

عضو و دبیر کمسیون اقتصاد مقاومتی دانشگاه بیرجند

عضو اتاق فکر بنیاد نخبگان خراسان جنوبی

عضو اتاق فکر اداه کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

مسول کارافرینی و ارتباط با جامعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عضو کمیته جغرافیا و برنامه ریزی شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیر اجرایی دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران "توسعه محلی منطقه ای شرق رویکردی در پایداری شرق ایران" 

دبیر اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت 

مدیر گروه جغرافیا

مشاور علمی و اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

 1. آینده نگاری توسعه کسب و کارهای تعاونی محور خراسان جنوبی،(مجری و طرح برتر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران۱۳۹۹)
 2. پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند۱۳۹۹، ۱۴۰۱
 3. استاد نمونه دانشگاه بیرجند۱۳۹۸، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲
 4. پژوهشگر برتر استانی ۱۳۹۹

 

اقتصاد شهری

امایش سرزمین و رنامه ریزی منطقه ای

مسکن و اسکان غیررسمی

گردشگری

کارافرینی

کارشناس طرح بین المللی  Innovative regional development job creation project IRED (Innovative Regional Economic Development) سازمان عمران ملل متحد با همکاری وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران     

اقتصاد شهری

امایش سرزمین و رنامه ریزی منطقه ای

مسکن و اسکان غیررسمی

گردشگری

کارافرینی

سوابق پژوهشی

* داور بین المللی Social Business creation competition، ۳۰-۲۹ ۲۰۱۹ July، International University Daffodil and HEC Montral Canada.

* داور جشنواره ملی کارآفرینی ریتکس، پارک علم و فناوری پردیس تهران، ۱۴۰۰.

 

 1. Tourism Identify and Local Tradition: Iranian Experience, International Institute for Peace Through Turism,۲۰۲۱
 2. دیجیتال مارکتینگ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۱۴۰۱
 3. متاورس سیتی و فرصت های نوین کسب و کار، با همکاری دانشگاه های بیرجند، تربیت مدرس، تهران و شهید بهشتی ۱۴۰۰.
 4. آینده نگاری و کسب و کارهای جغرافیایی، دانشگاه تهران، ۱۴۰۰.
 5. آینده نگاری و کسب و کار، دانشگاه لرستان، ۱۴۰۰.
 6. استراتژی های هوشمند توسعه فردی و جمعی با رویکرد کارآفرینانه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۴۰۰.
 7. کسب و کارهای جغرافیایی، انجمن علمی جغرافیایی ایران، ۱۴۰۰.
 8. نشان جغرافیایی و برندینگ، دانشگاه بیرجند، سال ۱۳۹۹.
 9. بسترهای کارافرینی خراسان جنوبی در حوزه گردشگری، دانشگاه بیرجند،۱۳۹۵.
 10. اینده پژوهی و کسب و کار ، سازمان برنامه و بودحه خراسان جنوبی، ۱۳۹۸.
 11. خلاقیت و کارافرینی در گردشگری، دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۶.
 12. راهکارهای توسعه تعاونی ها از طریق اجتماعات محلی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
 13. هوش مصنوعی از برده داری مدرن تا کسب و کارهای نوین، دانشگاه بیرجند، ۱۴۰۱
 14. مدیریت سرمایه، دانشگاه بیرجند ، ۱۴۰۱
 15. جغرافیایی ریسک و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲
 16. جغرافیایی تاریخی پول و آینده آن، دانشگاه بیرجند، ۱۴۰۱

* دبیر همایش منطقه ای بازآفرینی شهری منطقه ۵ کشور،۱۳۹۹.

*دبیر کنفرانس ملی نهمین کنگره ژئوپلیتیک و توسعه محلی - منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران،۱۳۹۷

*دبیر اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت، فرصتهای محلی و بین المللی، ۱۳۹۸.

۱- مجله مدیریت سبز دانشگاه بیرجند

۲- Smart tourism

*عضو انجمن بین المللی Financial Geography و انجمن Climate Change Financial

*عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

* انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی