محمد قاسمی گل

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر - نرم افزارپیام نور بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی کامپیوتر - نرم افزارفردوسی مشهد
فلوشیپ۱۳۹۴مهندسی کامپیوتر - امنیت اطلاعات و حریم خصوصیUniversity of North Texas
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاریفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی کامپیوترعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر امور فناوری دانشگاه بیرجند - ۱۳۹۶ تاکنون

رئیس مرکز تخصصی آپا دانشگاه بیرجند - ۱۳۹۷ تاکنون

امنیت شبکه های کامپیوتری - امنیت پایگاه داده ها - داده کاوی