مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱حفظ حریم خصوصی داده های پزشکی توزیع شده به کمک آنتروپیمنیره پرهیز، حامد وحدت نژاد، محمد قاسمی گلسومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا3)2018/03/07 - 2018/03/08
۲روشی جدید برای تشخیص بدافزارهای اندروید مبتنی بر رفتارشبکهمحمد رضا شبانی، محمد قاسمی گل، فریبا غفاریسومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا3)1396/12/16 - 1396/12/17
۳ارائه رویکردی جدید برای رتبه بندی متریک های امنیتیکاظم آرمین، مصطفی بهی، محمد قاسمی گلسومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا3)1396/12/16 - 1396/12/17
۴رتبه بندی آسیب پذیری های شبکه با استفاده از تحلیل گراف حملهعادل رضاپور، محمد قاسمی گل، حامد وحدت نژادچهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات1396/04/22 - 1396/04/22
۵تاثیر ارتباط بین سنجه های امنیتی در کمیت سنجی امنیت شبکه های رایانه ایمصطفی بهی، محمد قاسمی گل، حامد وحدت نژاددومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا 2)1395/12/18 - 1395/12/19
۶A new alert correlation framework based on entropyMohammad GhasemiGol، Abbas Ghaemi-BafghiINTERNATIONAL ECONFERENCE ON COMPUTER AND KNOWLEDGE ENGINEERING2011/10/13 - 2011/10/14
۷Fuzzy Linkage A New Hierarchical Clustering Fuzzy AlgorithmMohammad GhasemiGol, Hadi Sadoghi-Yazdi, Reza Monsefi2th Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems1387/08/07 - 1387/08/09
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.