روشی جدید برای تشخیص بدافزارهای اندروید مبتنی بر رفتارشبکه

نویسندگانمحمد قاسمی گل,شبانی محمد رضا,غفاری فریبا
همایشسومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا3)
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۸-۰۳-۰۷
محل برگزاری همایشزاهدان
شماره صفحات-
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله