ارائه رویکردی جدید برای رتبه بندی متریک های امنیتی

نویسندگانمحمد قاسمی گل,کاظم آرمین نیا,بهی مصطفی
همایشسومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا3)
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۸-۰۳-۰۷
محل برگزاری همایشزاهدان
شماره صفحات-
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله