رتبه بندی آسیب پذیری های شبکه با استفاده از تحلیل گراف حمله

نویسندگانمحمد قاسمی گل,رضاپور عادل,حامد وحدت نژاد
همایشچهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۰۷-۱۳
محل برگزاری همایشتربت حیدریه
شماره صفحات-
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله