حفظ حریم خصوصی داده های پزشکی توزیع شده به کمک آنتروپی

نویسندگانParhiz Monireh,Mohammad GhasemiGol
همایشسومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا3)
تاریخ برگزاری همایش2018-03-07
محل برگزاری همایشزاهدان
شماره صفحات-
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله