تاثیر ارتباط بین سنجه های امنیتی در کمیت سنجی امنیت شبکه های رایانه ای

نویسندگانحامد وحدت نژاد,بهی مصطفی,محمد قاسمی گل
همایشدومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا 2)
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۰۳-۰۸
محل برگزاری همایشمشهد
شماره صفحات-
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله